Осмислите боља предавања брже
Заједница

5. razred

10000+ резултата за „5 razred”

My day - Present Simple
My day - Present Simple Квиз
аутор
Pridjevi - 5. razred
Pridjevi - 5. razred Речи које недостају
аутор
STUPNJEVANJE PRIDJEVA
STUPNJEVANJE PRIDJEVA Пронађи подударност
аутор
Brojevi
Brojevi Покретна трака
аутор
Numbers: Sort out the numbers
Numbers: Sort out the numbers Врста групе
аутор
Vrste riječi - 5. razred
Vrste riječi - 5. razred Лавиринт
аутор
Pogodi imenicu - 5. razred
Pogodi imenicu - 5. razred Звекни кртицу
аутор
Prepoznaj rod imenica  - 5. razred
Prepoznaj rod imenica - 5. razred Врста групе
аутор
Zapamti što više pridjeva
Zapamti što više pridjeva Покретна трака
аутор
Trouvez les mots : une maison
Trouvez les mots : une maison Пронађи подударност
аутор
Koko u Parizu (pitanja za skupinski rad)
Koko u Parizu (pitanja za skupinski rad) Отвори кутију
аутор
Pridjevi - 5. razred
Pridjevi - 5. razred Звекни кртицу
аутор
STUPNJEVANJE PRIDJEVA
STUPNJEVANJE PRIDJEVA Врста групе
аутор
Noël-vocabulaire
Noël-vocabulaire Авион
аутор
Je l`aime
Je l`aime Насумични точак
аутор
C`est qui?
C`est qui? Пронађи подударност
аутор
Bajka o vratima
Bajka o vratima Отвори кутију
аутор
Verben (Wir- Pausenbrot)
Verben (Wir- Pausenbrot) Насумични точак
аутор
Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije
Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije Врста групе
аутор
GLAZBENI BONTON
GLAZBENI BONTON Отвори кутију
аутор
Imenice po abecedi
Imenice po abecedi Редослед
аутор
I mesi
I mesi Бушење балона
аутор
Sports and activities - DO,PLAY or GO?
Sports and activities - DO,PLAY or GO? Звекни кртицу
аутор
Perfekt (memori)
Perfekt (memori) Пронађи пар
аутор
Osobine živih bića
Osobine živih bića Насумични точак
аутор
Glazbeni simboli
Glazbeni simboli Насумични точак
аутор
ESSERE O AVERE
ESSERE O AVERE Врста групе
аутор
Redni brojevi
Redni brojevi Покретна трака
аутор
Tlo
Tlo Пронађи реч
аутор
književne vrste u Bibliji
književne vrste u Bibliji Тачно или нетачно
аутор
Stupnjevanje pridjeva
Stupnjevanje pridjeva Насумични точак
аутор
Veznici, usklici, čestice
Veznici, usklici, čestice Врста групе
аутор
Književni rodovi
Književni rodovi Дијаграм са ознакама
аутор
namještaj
namještaj Бушење балона
аутор
A quelle heure?
A quelle heure? Насумични точак
аутор
Čiste tvari i smjese tvari
Čiste tvari i smjese tvari Насумични точак
аутор
Strah u Ulici lipa
Strah u Ulici lipa Насумични точак
аутор
UDK UNIVERZALNA DECIMALNA KLASIFIKACIJA
UDK UNIVERZALNA DECIMALNA KLASIFIKACIJA Споји
аутор
Rim-Kraljevstvo-Republika
Rim-Kraljevstvo-Republika Насумични точак
аутор
Dans mon cartable il y a...
Dans mon cartable il y a... Пронађи пар
аутор
Veliko početno slovo (višerječna imena)
Veliko početno slovo (višerječna imena) Врста групе
аутор
essere e avere presente
essere e avere presente Бушење балона
аутор
Domanda e risposta (presentarsi)
Domanda e risposta (presentarsi) Споји
аутор
Badminton
Badminton Тачно или нетачно
аутор
Quelle heure est-il?
Quelle heure est-il? Насумични точак
аутор
Les activités quotidiennes
Les activités quotidiennes Отвори кутију
аутор
Perfekt (glag. pridjevi)
Perfekt (glag. pridjevi) Врста групе
аутор
Präsens
Präsens Насумични точак
аутор
Razvrstaj usklike i čestice
Razvrstaj usklike i čestice Врста групе
аутор
paesi e nazionalita`
paesi e nazionalita` Споји
аутор
Essere (pronomi personali soggetto)
Essere (pronomi personali soggetto) Споји
аутор
Moyens de transport
Moyens de transport Једностране плочице
аутор
Quelle est ta matière préférée ?
Quelle est ta matière préférée ? Насумични точак
аутор
Mes choses préférées
Mes choses préférées Врста групе
аутор
Svojstva tla
Svojstva tla Споји
аутор
Parler de sport et de ses goûts
Parler de sport et de ses goûts Насумични точак
аутор
Razredbeno kolo
Razredbeno kolo Насумични точак
аутор
Present simple 1 grade 5
Present simple 1 grade 5 Квиз
аутор
Prilagodbe organizma na život u i na tlu
Prilagodbe organizma na život u i na tlu Квиз
аутор
Les matières scolaires
Les matières scolaires Претвори у разумљив текст
аутор

Повратне информације

Пошаљи
)