Заједница

4 razred oš

Примери из наше заједнице

10000+ резултата за „4 razred oš”

Градивни придеви (Мудрица 4, задатак 3. Именица-градивни придев)
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак 3. Именица-градивни придев) Споји
аутор
Трешња у цвету, М. Данојлић
Трешња у цвету, М. Данојлић Квиз
аутор
Наводници или заграда
Наводници или заграда Врста групе
аутор
 Погоди наслов Прича о...
Погоди наслов Прича о... Вешала
аутор
Животиње водених станишта
Животиње водених станишта Споји
аутор
Тачно или нетачно...
Тачно или нетачно... Тачно или нетачно
аутор
Погодите речи! (Град, Ј. Веселиновић)
Погодите речи! (Град, Ј. Веселиновић) Вешала
аутор
Слово Ј се не пише:
Слово Ј се не пише: Отвори кутију
аутор
Смеше, раствори и материјали - квиз
Смеше, раствори и материјали - квиз Квиз
аутор
Шуме
Шуме Споји
аутор
Пепељуга, А. Поповић
Пепељуга, А. Поповић Квиз
аутор
Позно јесење јутро, Исидора Секулић (описни придеви)
Позно јесење јутро, Исидора Секулић (описни придеви) Отвори кутију
аутор
Лековите ливадске биљке
Лековите ливадске биљке Споји
аутор
Човек је природно и друштвено биће
Човек је природно и друштвено биће Разврстај у категорије
аутор
Слово Ј се пише:
Слово Ј се пише: Отвори кутију
аутор
Сличности и разлике - људи и животиње
Сличности и разлике - људи и животиње Врста групе
аутор
СЈ4  Правопис (Како се пишу/пише...)
СЈ4 Правопис (Како се пишу/пише...) Квиз
аутор
Учимо о светлости
Учимо о светлости Анаграм
аутор
Разврстај промене материла на повратне и неповратне.
Разврстај промене материла на повратне и неповратне. Врста групе
аутор
Човек је природно и друштвено биће (27. час)
Човек је природно и друштвено биће (27. час) Врста групе
аутор
Стари Вујадин, народна песма (65. час)
Стари Вујадин, народна песма (65. час) Редослед
аутор
Учени мачак (задатак 2. на страни 52. у Мудрици)
Учени мачак (задатак 2. на страни 52. у Мудрици) Речи које недостају
аутор
СЈ4  Правопис (употреба наводника и знакова интерпункције)
СЈ4 Правопис (употреба наводника и знакова интерпункције) Речи које недостају
аутор
4. Повежи сировину са одговарајућим производом.
4. Повежи сировину са одговарајућим производом. Споји
аутор
СЈ4  Правопис (велико слово)
СЈ4 Правопис (велико слово) Врста групе
аутор
Јесен, Војислав Илић
Јесен, Војислав Илић Врста групе
аутор
Асоцијација
Асоцијација Дијаграм са ознакама
аутор
Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене.
Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене. Врста групе
аутор
Повежи придев и именицу из песме Сребрни воз.
Повежи придев и именицу из песме Сребрни воз. Споји
аутор
Променљиве речи - заменице
Променљиве речи - заменице Речи које недостају
аутор
СЈ4  Правопис (писање присвојних придева насталих од властитих именица)
СЈ4 Правопис (писање присвојних придева насталих од властитих именица) Врста групе
аутор
Основни и редни бројеви
Основни и редни бројеви Врста групе
аутор
СЈ4  Правопис (писање скраћеница)
СЈ4 Правопис (писање скраћеница) Врста групе
аутор
Аждаја свом чеду тепа (Повежи именице и придеве из песме.)
Аждаја свом чеду тепа (Повежи именице и придеве из песме.) Споји
аутор
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак Стара воденица)
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак Стара воденица) Квиз
аутор
Позно јесење јутро, И. Секулић (народна поређења)
Позно јесење јутро, И. Секулић (народна поређења) Споји
аутор
Именице могу да значе нешто умањено, увећано, слично или супротно.
Именице могу да значе нешто умањено, увећано, слично или супротно. Бушење балона
аутор
Писање сугласника Ј
Писање сугласника Ј Удари кртицу
аутор
Трнова Ружица, браћа Грим (фабула бајке)
Трнова Ружица, браћа Грим (фабула бајке) Редослед
аутор
Повежи језера са рекама на којима се налазе.
Повежи језера са рекама на којима се налазе. Споји
аутор
Променљиве речи - именице
Променљиве речи - именице Речи које недостају
аутор
Личне заменице (1. час обраде)
Личне заменице (1. час обраде) Споји
аутор
Магнетна својства
Магнетна својства Врста групе
аутор
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте.
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте. Врста групе
аутор
Шумске животиње
Шумске животиње Споји
аутор
СЈ4 138. Просте непроширене реченици прошири понуђеним речима
СЈ4 138. Просте непроширене реченици прошири понуђеним речима Речи које недостају
аутор
СЈ4. Субјекат
СЈ4. Субјекат Речи које недостају
аутор
Откријте назив бајке
Откријте назив бајке Вешала
аутор
Пронађи парове речи супротног значења.
Пронађи парове речи супротног значења. Пронађи пар
аутор
Фабула Златно јагње, С. В. Јанковић
Фабула Златно јагње, С. В. Јанковић Редослед
аутор
ПИД4  62. Други српски устанак.1
ПИД4 62. Други српски устанак.1 Речи које недостају
аутор
Дуга
Дуга Редослед
аутор
Разврстај биљке према станишту.
Разврстај биљке према станишту. Врста групе
аутор
Клима Србије
Клима Србије Дијаграм са ознакама
аутор
Променљиве речи - придеви
Променљиве речи - придеви Речи које недостају
аутор
Материјали (природни и вештачки)
Материјали (природни и вештачки) Врста групе
аутор
Звук (јачина звука)
Звук (јачина звука) Врста групе
аутор
У осмосмерци пронађи и прецртај следеће речи:
У осмосмерци пронађи и прецртај следеће речи: Пронађи реч
аутор
Смеше и раствори (Вежба 1.)
Смеше и раствори (Вежба 1.) Споји
аутор
СЈ4  Правопис (велико слово)
СЈ4 Правопис (велико слово) Тачно или нетачно
аутор
Врати аутоматски сачувано: ?