Заједница

Učitelji

Примери из наше заједнице

122 резултата за „učitelji”

Човек је природно и друштвено биће (27. час)
Човек је природно и друштвено биће (27. час) Тачно или нетачно
аутор
Пирамида исхране
Пирамида исхране Дијаграм са ознакама
аутор
Трешња у цвету, М. Данојлић
Трешња у цвету, М. Данојлић Квиз
аутор
Доживљаји мачка Тоше (1. задатак - ликови)
Доживљаји мачка Тоше (1. задатак - ликови) Врста групе
аутор
Množenje
Množenje Квиз
аутор
Наводници или заграда
Наводници или заграда Врста групе
аутор
Погодите речи! (Град, Ј. Веселиновић)
Погодите речи! (Град, Ј. Веселиновић) Вешала
аутор
Заштићена подручја Србије
Заштићена подручја Србије Редослед
аутор
Слово Ј се не пише:
Слово Ј се не пише: Отвори кутију
аутор
Позно јесење јутро, Исидора Секулић (описни придеви)
Позно јесење јутро, Исидора Секулић (описни придеви) Отвори кутију
аутор
Стари Вујадин, народна песма (65. час)
Стари Вујадин, народна песма (65. час) Редослед
аутор
 Погоди наслов Прича о...
Погоди наслов Прича о... Вешала
аутор
Тачно или нетачно...
Тачно или нетачно... Тачно или нетачно
аутор
Смеше, раствори и материјали - квиз
Смеше, раствори и материјали - квиз Квиз
аутор
Шуме
Шуме Споји
аутор
Именице могу да значе нешто умањено и увећано.
Именице могу да значе нешто умањено и увећано. Бушење балона
аутор
Животиње водених станишта
Животиње водених станишта Споји
аутор
Пепељуга, А. Поповић
Пепељуга, А. Поповић Квиз
аутор
Разврстај промене материла на повратне и неповратне.
Разврстај промене материла на повратне и неповратне. Врста групе
аутор
Човек је природно и друштвено биће (27. час)
Човек је природно и друштвено биће (27. час) Врста групе
аутор
Човек је природно и друштвено биће
Човек је природно и друштвено биће Разврстај у категорије
аутор
Лековите ливадске биљке
Лековите ливадске биљке Споји
аутор
СЈ4  Правопис (Како се пишу/пише...)
СЈ4 Правопис (Како се пишу/пише...) Квиз
аутор
Учимо о светлости
Учимо о светлости Анаграм
аутор
Учени мачак (задатак 2. на страни 52. у Мудрици)
Учени мачак (задатак 2. на страни 52. у Мудрици) Речи које недостају
аутор
Слово Ј се пише:
Слово Ј се пише: Отвори кутију
аутор
Сличности и разлике - људи и животиње
Сличности и разлике - људи и животиње Врста групе
аутор
Od čitanja se raste (fabula i plan prepričavanja)
Od čitanja se raste (fabula i plan prepričavanja) Редослед
аутор
Асоцијација
Асоцијација Дијаграм са ознакама
аутор
Vrste i podvrste reči
Vrste i podvrste reči Споји
аутор
4. Повежи сировину са одговарајућим производом.
4. Повежи сировину са одговарајућим производом. Споји
аутор
Основни и редни бројеви
Основни и редни бројеви Врста групе
аутор
Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене.
Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене. Врста групе
аутор
Аждаја свом чеду тепа (Повежи именице и придеве из песме.)
Аждаја свом чеду тепа (Повежи именице и придеве из песме.) Споји
аутор
Магнетна својства
Магнетна својства Врста групе
аутор
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте.
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте. Врста групе
аутор
Повежи придев и именицу из песме Сребрни воз.
Повежи придев и именицу из песме Сребрни воз. Споји
аутор
Студеница
Студеница Квиз
аутор
Живот у селима у средњем веку
Живот у селима у средњем веку Речи које недостају
аутор
2 СЈ 136. Свитац тражи пријатеља (тематске целине - фабула)
2 СЈ 136. Свитац тражи пријатеља (тематске целине - фабула) Редослед
аутор
Променљиве речи - заменице
Променљиве речи - заменице Речи које недостају
аутор
Непроменљиве речи и именице (Вежба 1.)
Непроменљиве речи и именице (Вежба 1.) Споји
аутор
Извори енергије ОБНОВЉИВИ или НЕОБНОВЉИВИ
Извори енергије ОБНОВЉИВИ или НЕОБНОВЉИВИ Врста групе
аутор
Променљиве речи - именице
Променљиве речи - именице Речи које недостају
аутор
Позно јесење јутро, И. Секулић (народна поређења)
Позно јесење јутро, И. Секулић (народна поређења) Споји
аутор
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак Стара воденица)
Градивни придеви (Мудрица 4, задатак Стара воденица) Квиз
аутор
Личне заменице (1. час обраде)
Личне заменице (1. час обраде) Споји
аутор
ПИД4  62. Други српски устанак.1
ПИД4 62. Други српски устанак.1 Речи које недостају
аутор
Дуга
Дуга Редослед
аутор
Први српски устанак
Први српски устанак Укрштеница
аутор
Трнова Ружица, браћа Грим (фабула бајке)
Трнова Ружица, браћа Грим (фабула бајке) Редослед
аутор
Повежи језера са рекама на којима се налазе.
Повежи језера са рекама на којима се налазе. Споји
аутор
Раваница
Раваница Квиз
аутор
2. Извори енергије
2. Извори енергије Врста групе
аутор
Утврђивање, 52. час
Утврђивање, 52. час Вешала
аутор
Шумске животиње
Шумске животиње Споји
аутор
СЈ4 138. Просте непроширене реченици прошири понуђеним речима
СЈ4 138. Просте непроширене реченици прошири понуђеним речима Речи које недостају
аутор
СЈ4. Субјекат
СЈ4. Субјекат Речи које недостају
аутор
Писање сугласника Ј
Писање сугласника Ј Удари кртицу
аутор
59. Србија у средњем веку, утврђивање
59. Србија у средњем веку, утврђивање Квиз
аутор
Врати аутоматски сачувано: ?