Заједница

12th Grade

Примери из наше заједнице

10.000+ резултата за „12th grade”

Building a Resume
Building a Resume Врста групе
аутор
Infinito e participio passato
Infinito e participio passato Споји
аутор
Ice Breaker
Ice Breaker Насумични точак
аутор
Futur simple
Futur simple Насумични точак
аутор
Countries of the World
Countries of the World Насумични точак
аутор
Identifying Homogeneous and Heterogenous mixture
Identifying Homogeneous and Heterogenous mixture Врста групе
аутор
Random AP Conversation Practice
Random AP Conversation Practice Насумични точак
аутор
Job Search Quiz (T1)
Job Search Quiz (T1) Квиз
аутор
Kitchen Safety Quiz
Kitchen Safety Quiz Телевизијски квиз
аутор
être, aller, avoir, faire
être, aller, avoir, faire Споји
аутор
Aggettivi Dimostrativi - Questo
Aggettivi Dimostrativi - Questo Врста групе
аутор
Life Skills Hard skills VS Soft skills
Life Skills Hard skills VS Soft skills Врста групе
аутор
les verbes réfléchis ( reflexive verbs)
les verbes réfléchis ( reflexive verbs) Споји
аутор
Vocabulario 3.1: La familia
Vocabulario 3.1: La familia Укрштеница
аутор
Organelle Function
Organelle Function Пронађи пар
аутор
Vocabulario 2.3: Los quehaceres
Vocabulario 2.3: Los quehaceres Пронађи подударност
аутор
Community Safety Signs
Community Safety Signs Телевизијски квиз
аутор
Finish the Sentence...
Finish the Sentence... Отвори кутију
аутор
Aller
Aller Бушење балона
аутор
Kitchen Tools
Kitchen Tools Споји
аутор
Direct Object Pronouns
Direct Object Pronouns Врста групе
аутор
Physical and Chemical Changes
Physical and Chemical Changes Врста групе
аутор
Conjugaciones de verbos en el tiempo presente indicativo
Conjugaciones de verbos en el tiempo presente indicativo Квиз
аутор
El verbo SER
El verbo SER Квиз
аутор
Greetings 1 game
Greetings 1 game Бушење балона
аутор
Financial Needs v. Wants
Financial Needs v. Wants Врста групе
аутор
Day1
Day1 Насумични точак
аутор
What would you do...
What would you do... Насумичне карте
аутор
Wheel of Questions
Wheel of Questions Насумични точак
аутор
Cell Organelles
Cell Organelles Дијаграм са ознакама
аутор
Preterito regular
Preterito regular Квиз
аутор
Assets, Liabilities, Owner's Equity
Assets, Liabilities, Owner's Equity Врста групе
аутор
Appendicular Skeleton (Anterior View)
Appendicular Skeleton (Anterior View) Дијаграм са ознакама
аутор
Metric Conversion Matching
Metric Conversion Matching Споји
аутор
Prepositions of Time: in/on/at
Prepositions of Time: in/on/at Врста групе
аутор
Vocabulario de la casa
Vocabulario de la casa Врста групе
аутор
1拼音 问候 greetings
1拼音 问候 greetings Споји
аутор
FORMEZ LE CONDITIONNEL
FORMEZ LE CONDITIONNEL Тачно или нетачно
аутор
13 Colonies Map Matching Game
13 Colonies Map Matching Game Дијаграм са ознакама
аутор
Laws of Exponents Practice
Laws of Exponents Practice Лавиринт
аутор
4.8 Sight Word Matching (no pictures)
4.8 Sight Word Matching (no pictures) Пронађи пар
аутор
ESSERE O AVERE
ESSERE O AVERE Врста групе
аутор
Los colores
Los colores Споји
аутор
match the things!!!! (new card:BEAR alpha)
match the things!!!! (new card:BEAR alpha) Пронађи пар
аутор
Wilson 7.1 soft c and soft g
Wilson 7.1 soft c and soft g Споји
аутор
Housework
Housework Споји
аутор
Bedroom stuff
Bedroom stuff Споји
аутор
Kitchen stuff
Kitchen stuff Споји
аутор
Sitting/dining room stuff
Sitting/dining room stuff Дијаграм са ознакама
аутор
Bathroom stuff
Bathroom stuff Споји
аутор
Nacionalidades de los Paises de habla hispana Match up
Nacionalidades de los Paises de habla hispana Match up Споји
аутор
 Kitchen Tool Identification
Kitchen Tool Identification Бушење балона
аутор
Social Thinking - Getting to know YOU!
Social Thinking - Getting to know YOU! Насумични точак
аутор
Complex Sentence Scramble
Complex Sentence Scramble Поправи распоред
аутор
Social Skills Game
Social Skills Game Насумичне карте
аутор
Past Simple - regular verbs (2)
Past Simple - regular verbs (2) Споји
аутор
S blends match game
S blends match game Пронађи пар
аутор
SYNONYMS (part B) [5.7 "Match It!" by S. Elwell & R.C. Clark]
SYNONYMS (part B) [5.7 "Match It!" by S. Elwell & R.C. Clark] Споји
аутор
Tax Forms and Their Purpose
Tax Forms and Their Purpose Споји
аутор
Prepositions of Place
Prepositions of Place Дијаграм са ознакама
аутор
Врати аутоматски сачувано: ?