Заједница

5th Grade

Примери из наше заједнице

10.000+ резултата за „5th grade”

Body Systems
Body Systems Телевизијски квиз
аутор
Past Simple - regular verbs
Past Simple - regular verbs Поправи распоред
аутор
Fact vs Opinion
Fact vs Opinion Телевизијски квиз
аутор
Morning Meeting --  Truth or Dare
Morning Meeting -- Truth or Dare Отвори кутију
аутор
Food Chain Diagram
Food Chain Diagram Дијаграм са ознакама
аутор
Formation of Fossil Fuels
Formation of Fossil Fuels Редослед
аутор
CVCe
CVCe Квиз
аутор
Text Features 1
Text Features 1 Дијаграм са ознакама
аутор
Animal Classification Group Sort
Animal Classification Group Sort Врста групе
аутор
Microorganisms Test Review
Microorganisms Test Review Телевизијски квиз
аутор
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC
Steps 2 - Unit 3 - MUSIC Дијаграм са ознакама
аутор
Adjectives
Adjectives Удари кртицу
аутор
Conductors and Insulators Sort
Conductors and Insulators Sort Врста групе
аутор
Multiplying Fractions
Multiplying Fractions Споји
аутор
 ( sw-sp)
( sw-sp) Квиз
аутор
ADJECTIVES: comparative (2)
ADJECTIVES: comparative (2) Пронађи пар
аутор
Properties of Matter Vocabulary
Properties of Matter Vocabulary Споји
аутор
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions Поправи распоред
аутор
Organisms - Ecosystems
Organisms - Ecosystems Квиз
аутор
Light Energy Gameshow Quiz
Light Energy Gameshow Quiz Телевизијски квиз
аутор
Text Structures
Text Structures Врста групе
аутор
Water Cycle Week 1
Water Cycle Week 1 Споји
аутор
Predicting Moon Phases
Predicting Moon Phases Дијаграм са ознакама
аутор
-able -ible Match Up
-able -ible Match Up Споји
аутор
Rotation Vs. Revolution
Rotation Vs. Revolution Удари кртицу
аутор
Place Value of Decimals
Place Value of Decimals Споји
аутор
States of Matter Vocabulary
States of Matter Vocabulary Споји
аутор
Earth Science Vocabulary Lesson 1 - Destructive Forces on Earth
Earth Science Vocabulary Lesson 1 - Destructive Forces on Earth Споји
аутор
READING Point of View 1st and 3rd Person
READING Point of View 1st and 3rd Person Врста групе
аутор
Context Clues
Context Clues Квиз
аутор
Suffix -al Words and Meanings
Suffix -al Words and Meanings Пронађи подударност
аутор
5th Grade Context Clues
5th Grade Context Clues Квиз
аутор
Clouds
Clouds Споји
аутор
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Довршавање реченице
аутор
Two-Step Word Problems
Two-Step Word Problems Отвори кутију
аутор
me gusta / no me gusta
me gusta / no me gusta Насумичне карте
аутор
Reflection or Refraction
Reflection or Refraction Врста групе
аутор
Reading fractions and decimals
Reading fractions and decimals Бушење балона
аутор
Properties of Matter Task Cards
Properties of Matter Task Cards Телевизијски квиз
аутор
Equivalent Fractions
Equivalent Fractions Пронађи подударност
аутор
Plant and Animal Cells Quiz
Plant and Animal Cells Quiz Квиз
аутор
Author's Purpose
Author's Purpose Разврстај у категорије
аутор
able/ible
able/ible Довршавање реченице
аутор
Fact or Opinion
Fact or Opinion Врста групе
аутор
Classifying Animals Sort
Classifying Animals Sort Врста групе
аутор
Figurative Language 1 - examples
Figurative Language 1 - examples Врста групе
аутор
Author's Purpose
Author's Purpose Бушење балона
аутор
Earth's Rotation and Revolution
Earth's Rotation and Revolution Споји
аутор
World War II Vocabulary
World War II Vocabulary Пронађи подударност
аутор
Matching Numerical Expressions
Matching Numerical Expressions Споји
аутор
Informative Essay Sort
Informative Essay Sort Врста групе
аутор
Weather Week 4 - Fronts
Weather Week 4 - Fronts Споји
аутор
CS Human Body Systems
CS Human Body Systems Врста групе
аутор
Order of Operations PEMDAS
Order of Operations PEMDAS Телевизијски квиз
аутор
Prepositions - IN / ON / AT
Prepositions - IN / ON / AT Врста групе
аутор
Force and Motion
Force and Motion Бушење балона
аутор
ADJECTIVES: comparative (4)
ADJECTIVES: comparative (4) Тачно или нетачно
аутор
Volume of Rectangular Prisms
Volume of Rectangular Prisms Квиз
аутор
HOW MANY SYLLABLES?
HOW MANY SYLLABLES? Врста групе
аутор
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Квиз
аутор
Врати аутоматски сачувано: ?