Заједница

9th Grade

Примери из наше заједнице

10.000+ резултата за „9th grade”

Die Körperteile (the body parts)
Die Körperteile (the body parts) Дијаграм са ознакама
аутор
Wheel of Questions
Wheel of Questions Отвори кутију
аутор
DAC1 U2A Les Questions
DAC1 U2A Les Questions Поправи распоред
аутор
F1 U1 Ma famille (la conversation)
F1 U1 Ma famille (la conversation) Насумичне карте
аутор
le Passé composé:  être ou avoir?
le Passé composé: être ou avoir? Врста групе
аутор
Gustar
Gustar Квиз
аутор
月份
月份 Дијаграм са ознакама
аутор
Evolution
Evolution Споји
аутор
les pièces de la maison et la routine
les pièces de la maison et la routine Квиз
аутор
La ciudad
La ciudad Дијаграм са ознакама
аутор
Self Advocacy:  What can I say?
Self Advocacy: What can I say? Отвори кутију
аутор
present progressive practice
present progressive practice Насумичне карте
аутор
Quadratic
Quadratic Дијаграм са ознакама
аутор
Pedigree Chart Identification
Pedigree Chart Identification Дијаграм са ознакама
аутор
Les meubles dans la cuisine
Les meubles dans la cuisine Дијаграм са ознакама
аутор
Les Numeros 0-20
Les Numeros 0-20 Споји
аутор
Adding and Subtracting Money Values
Adding and Subtracting Money Values Квиз
аутор
 Punnett Square
Punnett Square Отвори кутију
аутор
Present Tense -IR  Regular Verbs - quiz
Present Tense -IR Regular Verbs - quiz Квиз
аутор
Direct object pronouns/ present tense
Direct object pronouns/ present tense Пронађи подударност
аутор
F1: les endroits de la ville
F1: les endroits de la ville Пронађи подударност
аутор
La Familia (relationships)
La Familia (relationships) Квиз
аутор
Solving One-Step Equations
Solving One-Step Equations Споји
аутор
La familia
La familia Споји
аутор
los adjetivos
los adjetivos Пронађи подударност
аутор
être & avoir
être & avoir Споји
аутор
La Famille (arbre généalogique)
La Famille (arbre généalogique) Дијаграм са ознакама
аутор
Subject Pronouns Spanish
Subject Pronouns Spanish Квиз
аутор
Ser Conjugations practice
Ser Conjugations practice Квиз
аутор
-er verbs - fill in the blank
-er verbs - fill in the blank Квиз
аутор
Ma routine quotidienne
Ma routine quotidienne Пронађи подударност
аутор
Protein Synthesis - Diagram
Protein Synthesis - Diagram Дијаграм са ознакама
аутор
-car; -gar;-zar preterite
-car; -gar;-zar preterite Споји
аутор
Meiosis
Meiosis Споји
аутор
les participes passés IRRÉGULIERS
les participes passés IRRÉGULIERS Споји
аутор
Coordinating Conjunctions
Coordinating Conjunctions Телевизијски квиз
аутор
Genetics
Genetics Удари кртицу
аутор
French regular -ir verb conjugations
French regular -ir verb conjugations Квиз
аутор
Indirect Object Pronouns
Indirect Object Pronouns Споји
аутор
中國新年食物象徵
中國新年食物象徵 Споји
аутор
L'heure (12 and 24 hour time)
L'heure (12 and 24 hour time) Дијаграм са ознакама
аутор
El Preterito Los Verbos Regulares
El Preterito Los Verbos Regulares Врста групе
аутор
La famille (vocab quiz)
La famille (vocab quiz) Споји
аутор
Cell Transport
Cell Transport Врста групе
аутор
La nourriture
La nourriture Квиз
аутор
Present Tense AR  Regular Verbs
Present Tense AR Regular Verbs Квиз
аутор
AR Verbs and Pronouns
AR Verbs and Pronouns Врста групе
аутор
DNA Replication
DNA Replication Дијаграм са ознакама
аутор
World War 1
World War 1 Дијаграм са ознакама
аутор
F1 aller + au, à la, à l’+ les endroits
F1 aller + au, à la, à l’+ les endroits Квиз
аутор
Properties of Water
Properties of Water Споји
аутор
Irregular Preterite All forms matching
Irregular Preterite All forms matching Споји
аутор
La nourriture et les couleurs
La nourriture et les couleurs Пронађи подударност
аутор
IC L1 国籍
IC L1 国籍 Квиз
аутор
LES COURS les descriptions
LES COURS les descriptions Споји
аутор
Indirect Object Pronouns
Indirect Object Pronouns Пронађи подударност
аутор
Qu'est-ce que tu as fait hier soir?
Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Насумичне карте
аутор
Preterite vs. Imperfect
Preterite vs. Imperfect Споји
аутор
Combine like terms Game show
Combine like terms Game show Телевизијски квиз
аутор
El tiempo Quiz
El tiempo Quiz Квиз
аутор
Врати аутоматски сачувано: ?