Заједница

English language arts

Примери из наше заједнице

10.000+ резултата за „ela”

Speaking - Present Simple - Do you...? (31 pytań) - mówienie po angielsku (hcp)
Speaking - Present Simple - Do you...? (31 pytań) - mówienie po angielsku (hcp) Насумичне карте
Possessive Adjectives
Possessive Adjectives Довршавање реченице
аутор
Present Simple Quiz - Affirmative and Negative
Present Simple Quiz - Affirmative and Negative Квиз
Hard g vs. Soft g
Hard g vs. Soft g Врста групе
аутор
Past simple VS Present Perfect - Twierdzenia - HARD
Past simple VS Present Perfect - Twierdzenia - HARD Квиз
to be is am are game
to be is am are game Авион
аутор
Movie quotes
Movie quotes Укрштеница
аутор
Wh - questions
Wh - questions Пронађи подударност
It's/ They're
It's/ They're Пронађи подударност
аутор
Present Perfect review 2B
Present Perfect review 2B Квиз
Present Simple Negative
Present Simple Negative Врста групе
Past simple x Present Perfect
Past simple x Present Perfect Квиз
Suffix  -s and -es
Suffix -s and -es Квиз
аутор
Sight Word - an Find The Match
Sight Word - an Find The Match Пронађи подударност
аутор
Days of the week
Days of the week Анаграм
аутор
to be: is am are
to be: is am are Довршавање реченице
аутор
Barton Catch Lunch Rule quiz
Barton Catch Lunch Rule quiz Квиз
аутор
EAT OR DRINK?
EAT OR DRINK? Врста групе
аутор
Barton 2.4
Barton 2.4 Пронађи подударност
аутор
Food Verbs Quiz
Food Verbs Quiz Телевизијски квиз
аутор
Imagery Match
Imagery Match Пронађи подударност
аутор
Past simple - irregular
Past simple - irregular Пронађи подударност
аутор
Barton 4.4 Music Trick - spelling
Barton 4.4 Music Trick - spelling Тачно или нетачно
аутор
Prefixes: uni-, bi-, tri-
Prefixes: uni-, bi-, tri- Врста групе
аутор
Singular and plural
Singular and plural Квиз
аутор
 ( sw-sp)
( sw-sp) Квиз
аутор
MAKING CONVERSATION - PAST (A1)
MAKING CONVERSATION - PAST (A1) Отвори кутију
аутор
Beginning /l/ blends
Beginning /l/ blends Отвори кутију
аутор
there were/was
there were/was Поправи распоред
аутор
OBJECT AND SUBJECT PRONOUNS
OBJECT AND SUBJECT PRONOUNS Врста групе
аутор
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Квиз
аутор
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Довршавање реченице
аутор
Adverbs 4th grade Unjumble Game
Adverbs 4th grade Unjumble Game Поправи распоред
аутор
Verb to be
Verb to be Довршавање реченице
аутор
Separable Phrasal Verbs
Separable Phrasal Verbs Квиз
аутор
ABC
ABC Насумичне карте
аутор
Present Continuous (missing parts)
Present Continuous (missing parts) Довршавање реченице
аутор
adverbs - Whack A Mole Game
adverbs - Whack A Mole Game Удари кртицу
аутор
Do you know this? Food Game
Do you know this? Food Game Пронађи подударност
аутор
Root Words
Root Words Удари кртицу
аутор
Present Continuous (group)
Present Continuous (group) Врста групе
аутор
PERSONAL PRONOUNS
PERSONAL PRONOUNS Квиз
аутор
Too, Enough, Not Too, Not Enough
Too, Enough, Not Too, Not Enough Квиз
аутор
How often do you....?
How often do you....? Плочице на окретање
аутор
Present Continuous (Matching)
Present Continuous (Matching) Дијаграм са ознакама
аутор
Homophones
Homophones Квиз
аутор
 Giving Directions!
Giving Directions! Квиз
аутор
Food
Food Телевизијски квиз
аутор
Blends at the End
Blends at the End Насумични точак
аутор
Context Clues
Context Clues Лавиринт
аутор
Wordly Wise Book 5 lesson 3 Definition & Words
Wordly Wise Book 5 lesson 3 Definition & Words Лавиринт
аутор
Floss Rule and -all Unit, Barton Level 3
Floss Rule and -all Unit, Barton Level 3 Довршавање реченице
аутор
FRUIT
FRUIT Дијаграм са ознакама
аутор
Subject/Object Pronouns
Subject/Object Pronouns Авион
аутор
'Tract' Word Wall
'Tract' Word Wall Споји
аутор
VCV and VCCV quiz game
VCV and VCCV quiz game Квиз
аутор
Daily Routines
Daily Routines Поправи распоред
аутор
VCe Anagram - put letters in correct order
VCe Anagram - put letters in correct order Анаграм
аутор
Countable and Uncountable - "is" /"are"
Countable and Uncountable - "is" /"are" Довршавање реченице
аутор
Motivate 2 - Unit 02 Survival Skills
Motivate 2 - Unit 02 Survival Skills Дијаграм са ознакама
аутор
Врати аутоматски сачувано: ?