Заједница

5th Grade

Примери из наше заједнице

10000+ резултата за „g5”

Order of Operations (no exponents)
Order of Operations (no exponents) Споји
аутор
Multi-Digit Multiplication
Multi-Digit Multiplication Споји
аутор
Abiotic vs Biotic Factors
Abiotic vs Biotic Factors Врста групе
аутор
ADJECTIVES: comparative (2)
ADJECTIVES: comparative (2) Пронађи пар
аутор
Food Chain Diagram
Food Chain Diagram Дијаграм са ознакама
аутор
Adjectives
Adjectives Звекни кртицу
аутор
Multiplying Fractions
Multiplying Fractions Споји
аутор
Animal Classification Group Sort
Animal Classification Group Sort Врста групе
аутор
World War II Vocabulary
World War II Vocabulary Пронађи подударност
аутор
Unicellular vs. Multicellular Organisms
Unicellular vs. Multicellular Organisms Врста групе
аутор
HOW MANY SYLLABLES?
HOW MANY SYLLABLES? Врста групе
аутор
Earth's Rotation and Revolution
Earth's Rotation and Revolution Споји
аутор
ADJECTIVES: comparative (4)
ADJECTIVES: comparative (4) Тачно или нетачно
аутор
Matching Numerical Expressions
Matching Numerical Expressions Споји
аутор
Weather
Weather Споји
аутор
Force and Motion
Force and Motion Бушење балона
аутор
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Квиз
аутор
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - There is/are - Questions Поправи распоред
аутор
Rotation Vs. Revolution
Rotation Vs. Revolution Звекни кртицу
аутор
Properties of Matter Vocabulary
Properties of Matter Vocabulary Споји
аутор
Organisms - Ecosystems
Organisms - Ecosystems Квиз
аутор
Present Continuous - Questions
Present Continuous - Questions Речи које недостају
аутор
Text Structures
Text Structures Врста групе
аутор
Water Cycle Week 1
Water Cycle Week 1 Споји
аутор
Human Body Systems
Human Body Systems Врста групе
аутор
Mixtures and Solutions
Mixtures and Solutions Врста групе
аутор
Math 5th grade- Volume
Math 5th grade- Volume Gameshow квиз
аутор
Present Continuous - Questions (2)
Present Continuous - Questions (2) Поправи распоред
аутор
Reading fractions and decimals
Reading fractions and decimals Бушење балона
аутор
Author's Purpose
Author's Purpose Разврстај у категорије
аутор
L7:L6 phrases
L7:L6 phrases
аутор
Instinct or Learned Behavior
Instinct or Learned Behavior Врста групе
аутор
5th Grade Science - Matter
5th Grade Science - Matter Споји
аутор
ADJECTIVES: comparative (3)
ADJECTIVES: comparative (3) Поправи распоред
аутор
Equivalent Fractions
Equivalent Fractions Врста групе
аутор
Conductors and Insulators
Conductors and Insulators Звекни кртицу
аутор
Organizational Problem Wheel
Organizational Problem Wheel Насумични точак
аутор
L9:L6 phrases
L9:L6 phrases Врста групе
аутор
Force and Motion
Force and Motion Квиз
аутор
Water Cycle
Water Cycle Дијаграм са ознакама
аутор
Prime and Composite Numbers
Prime and Composite Numbers Звекни кртицу
аутор
Photosynthesis
Photosynthesis Дијаграм са ознакама
аутор
Food Chains & Food Webs Vocabulary
Food Chains & Food Webs Vocabulary Споји
аутор
Classifying Animals
Classifying Animals Пронађи подударност
аутор
Ecosystems
Ecosystems Споји
аутор
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - Articles
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - Articles Квиз
аутор
prefix
prefix Насумични точак
аутор
Context Clues
Context Clues Лавиринт
аутор
Comparing decimals
Comparing decimals Gameshow квиз
аутор
Coordinate Plane/Ordered Pairs
Coordinate Plane/Ordered Pairs Дијаграм са ознакама
аутор
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - How much/many
Steps Plus - V - Unit 2 - My School - How much/many Врста групе
аутор
ADJECTIVES: comparative (1)
ADJECTIVES: comparative (1) Квиз
аутор
看到可以吃的食物打一下
看到可以吃的食物打一下 Звекни кртицу
аутор
Separating Mixtures and Solutions
Separating Mixtures and Solutions Врста групе
аутор
Past simple - irregular
Past simple - irregular Пронађи подударност
аутор
Improper Fractions vs. Mixed Numbers
Improper Fractions vs. Mixed Numbers Врста групе
аутор
Sedimentary Rocks
Sedimentary Rocks Пронађи реч
аутор
Врати аутоматски сачувано: ?