1) svaret på en addition a) summa b) differens c) produkt d) faktor e) kvot 2) milli a) tusen b) hundradel c) hundra d) tusendel e) kilo 3) rät vinkel a) 100º b) 50º c) 90º d) 10º 4) 0,25+0,75 a) 1 b) 10 c) 100 d) 0,1 5) Romb a) är det den här? b) är det den här? c) är det den här? d) är det den här? e) är det den här? 6) vad är triangelns vinkelsumma? a) 190º b) 80º c) 180º d) 120º e) 90º f) 360º 7) faktor x faktor=? a) summa b) term c) kvot d) produkt e) täljare 8) Skriv 1 m och 4 dm i meter a) 0,14 m b) 1,04 m c) 1,4 m d) 14 m e) 14 dm 9) vad är en polygon a) ett instrument b) en maträtt c) ett räknesätt d) en månghörning e) en sjukdom f) en planet 10) 14+52= a) 66 b) 56 c) 46 d) 38 e) 58 f) 68 11) 75% i decimalform a) 7,5 b) 0,075 c) 0,75 d) 0,705 e) 75,0 f) 7,05 12) Hur många mm är 2,45 meter? a) 245 mm b) 24,5 mm c) 24,005mm d) 2450mm e) 2,45 13) vad är detta? a) parallellogram b) parallelltrapets c) romb d) triangel e) kvadrat 14) hur många timmar går det på två dygn? a) 36 b) 24 c) 78 d) 48 e) 46 f) 38 15) 12 cm är lika mycket som.... a) 120 mm b) 0,122 m c) 1,2 m d) 1200 mm e) 1,2 dm 16) term - term= a) faktor b) differens c) produkt d) nämnare e) täljare f) kvot 17) vilka tal är större än 0,72 a) 75% b) 79/10 c) 73/100 d) 0,709 e) 0,8 f) 0,7000 18) Vilket är ett primtal? a) 66 b) 100 c) 39 d) 5 e) 8 f) 15 19) Hur många cm 2 går det på 1dm 2 ? a) 100 b) 10 c) 1000 d) 1 e) 10 000 20) Trubbig vinkel a) Mer än 90° b) Mindre än 90° c) 90° 21) 1/4 + 1/4= a) 1/8 b) 2/4 c) 2/8 d) 3/4 22) Hur stor är sannolikheten att du för en trea när du slår en tärning a) 2/5 b) 50% c) 1 d) 1/6 e) 20% 23) 1/2 + 1/4= a) 3/4 b) 2/6 c) 1/8 d) 1 e) 2/4 24) 2/5 + 2/5= a) 4/5 b) 4/10 c) 2/10 d) 4/25 e) 16/25

Mattebegrepp 1

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?