Hattarna & mössorna - Politiska partier under frihetstiden, Upplysningen - Nya tankar om hur länder skulle styras, Nyodling - Mark som röjs för att användas till jordbruk, Svenska akademin - En grupp författare och forskare som arbetar med det svenska språket, Plöja - Jordbruksmark som vänds med plog, Regeringsform - En grundlag om hur ett land ska styras, Riksrådet - Regeringens namn unde frihetstiden, Skifte - Många åkrar slogs ihop till större. Bondgårdarna fick sina åkrar på samma ställe, Östersjöväldet - Det stora området som Sverige styrde under stormaktstiden, Tryckfrihet - Det är tillåtet att skriva negativa saker om de som styr landet, Plog - Ett jordbruksredskap som vänder jorden, Växelbruk - Bonden odlar olika växter under olika år,

Tema

Teckensnitt

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?