first - pierwszy, second - drugi, third - trzeci, fourth - czwarty, fifth - piąty, sixth - szósty, seventh - siódmy, eighth - ósmy, ninth - dziewiąty, tenth - dziesiąty, eleventh - jedenasty, twelfth - dwunasty, thirteenth - trzynasty, fourteenth - czternasty, fifteenth - piętnasty, twentieth - dwudziesty, thirtieth - trzydziesty,

Brainy 5. Unit 8. Ordinal numbers

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?