1) Vilket djur är på mjölkmaskinen? a) HUND b) GET c) HÖNA d) KO e) ÅSNA f) KATT 2) Vilken är USA huvudstad? a) Brooklyn b) Washington  c) Los angeles d) Hollywood  e) New york f) Canberra 3) Vem skrev boken "Anne på Grönkulla"? a) Lucy Maud Montgomery b) J.K Rowling c) H.C Andersen d) Jack London e) Robert Louis Stevenson f) Mark  Twain

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?