Skapa bättre lektioner snabbare
1) He ------ very funny. a) was b) were 2) I ---- happy. a) was b) were 3) They ------ nice to me. a) was b) were 4) He ----- not nice to me. a) was b) were 5) Mom and Dad ------ talking. a) was b) were 6) My friend and I ----- having fun. a) was b) were 7) The dog --- running away. a) was b) were 8) A lot of people ----- eating sushi. a) was b) were 9) My friend ----- not home a) was b) were 10) My brother ----- not happy today. a) was b) were

Was & Were Airplane

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva