1) Have a) back! b) silly! c) a look! d) the USA. 2) I look a) you again! b) back! c) short curly hair and glasses. d) silly! 3) It's from a) short curly hair and glasses. b) the USA. c) a look! d) silly! 4) It's nice to be a) a look! b) the USA. c) short curly hair and glasses. d) back! 5) It's nice to see a) you again! b) silly! c) a look! d) back! 6) I've got a) the USA. b) back! c) silly! d) short curly hair and glasses.

STARLIGHT 4.Round-up Lesson 4

Rankningslista

Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?