jag talar - hablo, du talar - hablas, han talar - (él) habla, hon talar - (ella) habla, Ni talar (artigt tilltal till en person) - (Usted) habla, vi talar - (nosotros, nosotras) hablamos, ni (du+du) - (vosotros,vosotras) habláis, Ni (Ni+Ni: artigt tilltal till flera personer) - (Ustedes) hablan, de talar - (ellos, ellas) hablan,

hablar: att tala

Rankningslista

Visuell stil

Alternativ

Växla mall

Återställ sparas automatiskt: ?