Tempo - Hur snabb eller långsam låten/rytmen är. , Taktart - Hur många pulsslag som ryms i varje takt innan man byter till nästa takt. , Refräng - Upprepande melodi och text som återkommer flera gånger, ibland med en tonartshöjning. Låtens "höjdpunkt". , Beats Per Minute - Hur många slag som "pulserar" per minut., Puls - En serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Musikens "hjärtslag"., Repristecken - Upprepa 1 gång det stycke som finns mellan symbolerna.  , Volym - Hur starkt/svagt ljudet är., Brygga - Bygger ihop vers och refräng., Timing - När du sjunger/spelar på exakt rätt ställe. , Inräkning - Om man vill starta musiken samtidigt räknar man till t.ex. 4 (i samma tempo som låten ska spelas). , Rytm - Kombination av olika notvärden som ryms mellan taktstrecken. , Stick - Ett parti som "sticker ut/bryter av" från resten av låten.,

Musikbegrepp - Puls - taktart - tempo - rytm - Låtbegrepp

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?