Skapa bättre lektioner snabbare
1) What does the very hungry caterpillar eat on monday? a) a slice of pizza b) a cupcake c) three plums d) one apple e) five oranges f) a yoghurt 2) What does the very hungry caterpillar eat on tuesday? a) two strawberries b) two pears c) two lollipops d) two ice-creams e) two plums f) one sausage 3) What does the very hungry caterpillar eat on wednesday? a) one piece of chocolate cake b) three lollipop c) three slices of watermelon d) three plums e) three apples f) five oranges 4) What does the very hungry caterpillar eat on sunday? a) one piece of cheese b) one pickle c) one piece df cherry pie d) five strawberries e) four plums f) one leaf 5) What does the very hungry caterpillar eat on thursday? a) four leafes b) four lollipops c) four strawberries d) three pieces of chocolate e) two slices of watermelon f) four slices of salami 6) What does the very hungry caterpillar eat on friday? a) five oranges b) five plums c) a butterfly d) three cocoons e) one leaf f) five strawberries 7) What does the very hungry caterpillar eat on saturday? a) a pickle b) one apple c) two strawberries d) three pears e) four plums f) five pieces of cherry pie

The very hungry caterpillar

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva