1) When do you use "a"? a) in front of a consonant sound b) in front of a vowel sound 2) When do you use "an"? a) in front of a consonant sound b) in front of a vowel sound 3) When do you also use "a" or "an" in English?  a) together with the verb "be" and "become" b) together with "uncountable nouns" (weather, music, happiness) 4) Lisa pluggade för att bli läkare a) Lisa studied to become doctor b) Lisa studied to become an doctor c) Lisa studied to become a doctor 5) Pierre är fransman a) Pierre is Frenchman b) Pierre is a Frenchman c) Pierre is an Frenchman 6) When do you also use "a" or "an" in English? a) i tidsuttryck som "på morgonen" b) i tidsuttryck när det betyder "per" "i" eller "om" 7) Jag åker till England två gånger per år a) I go to England twice year b) I go to England twice an year c) I go to England twice a year 8) Tidningen publicerades en gång i månaden a) The magazine was published once a month b) The magazine was published once an month c) The magazine was published once month 9) Så synd! a) What pity! b) What an pity! c) What a pity! 10) Det är lögn! a) What lie!  b) What a lie!  c) What an lie! 11) Han har ont i huvudet a) He's got a headache b) He's got headache c) He's got an headache 12) De har bråttom a) They are in hurry b) They are in an hurry c) They are in a hurry 13) Vilken idiot jag är! a) What a idiot I am! b) What an idiot I am! c) What idiot I am! 14) Varför har du skägg? a) Why have you got a beard? b) Why have you got an beard? c) Why have you got beard? 15) Med hög röst a) In loud voice b) In an loud voice c) In a loud voice 16) som regel a) as rule b) as an rule c) as a rule 17) på avstånd a) at distance b) at a distance c) at an distance 18) Bestämd artikel "the" används vid... a) Hav, floder, kanaler och öknar b) sjöar och bergstoppar 19) Bestämd artikel "the" används vid... a) namn på byggnader, torg, broar, parkerbergskedjor, ögrupper och familjer b) bergskedjor, ögrupper och familjer 20) Bestämd artikel "the" används vid... a) måltider (lunch, dinner) b) teatrar, biografer och museer 21) Bestämd artikel "the" används vid... a) hotell, restauranger och pubar b) årstider (winter, spring, summer, fall) 22) Bestämd artikel "the" används vid... a) Tidsuttryck som "vid soluppgången" b) namn på kända båtar 23) Bestämd artikel "the" används vid... a) tidningsnamn b) ... 24) Bestämd artikel "the" används vid... a) byggnader  b) ... 25) Bestämd artikel "the" används vid... a) substantiv som följs av "of" b) ...

Bestämd och obestämd artikel (a, an, the)

Rankningslista

Visuell stil

Alternativ

Växla mall

Återställ sparas automatiskt: ?