Skapa bättre lektioner snabbare
1) the afternoon a) IN b) ON c) AT 2) 6 p.m a) IN b) ON c) AT 3) 25th May a) IN b) ON c) AT 4) autumn a) IN b) ON c) AT 5) Saturday a) IN b) ON c) AT 6) Easter a) IN b) ON c) AT 7) my birthday a) IN b) ON c) AT 8) Christmas a) IN b) ON c) AT 9) 10 minutes a) IN b) ON c) AT 10) 1999 a) IN b) ON c) AT 11) Friday night a) IN b) ON c) AT 12) night a) IN b) ON c) AT 13) the weekend a) IN b) ON c) AT 14) summer a) IN b) ON c) AT 15) Monday morning a) IN b) ON c) AT 16) March a) IN b) ON c) AT 17) the morning a) at b) in c) on 18) 2007 a) in b) on c) at 19) Monday a) in b) at c) on 20) 5th of May a) at b) on c) in

Prepositions of time - "in", "on", "at"

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva