Skapa bättre lektioner snabbare
GALLO, GALLINA, PULCINO , MAIALE , MUCCA , GATTO, CANE, PASSEROTTO , CAVALLO , ASINO, PECORA , OCA , LUPO , LEONE , RANA , PESCE .

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Slumpmässigt hjul är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva