Skapa bättre lektioner snabbare
1) CAPPUCCETTO ROSSO SI SENTE.... a) b) 2) IL BAMBINO SI SENTE.... a) b) 3) IL BAMBINO E'.... a) b) 4) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 5) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 6) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 7) LA MAMMA E'.... a) b) 8) LA BIMBA E'.... a) b) 9) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 10) I BAMBINI SONO.... a) b) c) 11) I BAMBINI SONO.... a) b) 12) LA BAMBINA E'.... a) b) 13) I BAMBINI SONO.... a) b) 14) IL BAMBINO E'.... a) b) c) 15) I BAMBINI SONO.... a) b) c)

COMPRENDIAMO LE EMOZIONI

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva