Mänskliga rättigheter ska respekteras  - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna måste följas. , Flerpartisystem och Fri partibildning   - Det måste finnas fler än ett parti att rösta på. Alla som vill starta ett parti och ställa upp i allmänna val ska få göra det.  , Allmän och lika rösträtt  - Alla myndiga medborgare får rösta och allas röster är lika mycket värda. En person, en röst. , Regelbundna politiska val  - Människor måste få möjlighet att använda sin rösträtt så val till riksdag, landsting och kommun måste komma med jämna mellanrum. I Sverige är det val vart fjärde år. , Hemliga val  - Som väljare måste man ha möjlighet att hålla vem eller vad man röstar på hemligt. , Fri opinionsbildning  - Alla måste ha möjlighet att sprida sina tankar och åsikter i tidningar, radio, tv och sociala medier utan att riskera att straffas för detta. , Majoritetsprincipen  - Det förslag som får flest röster vinner. Det parti som får flest röster får mest att säga till om, men tar även hänsyn till minoriteten. , Rättssäkerhet  - Ingen ska kunna straffas utan att ha gjort något som enligt landets lagar , Föreningsrätt  - Man måste fritt kunna hålla möten och bilda en förening ,

Demokratikriterier

av Anonymt

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?