Skapa bättre lektioner snabbare
If I met a good-looking man/woman this evening, ..., If I lived in a bigger hovuse, ..., If I had more time, ..., If I had to get a new jo b ,..., If I was a famous film star, ....

Lookback 12.5 5

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Slumpmässigt hjul är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva