Skapa bättre lektioner snabbare
5+5 - 10, 1+8 - 9, 3+3 - 6, 4+4 - 8, 2+1 - 3, 5+2 - 7, 2+3 - 5, 1+0 - 1, 2+2 - 4, 1+1 - 2,

Cauta rezultatul corect.Leaga ce se potriveste.

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva