Skapa bättre lektioner snabbare
Soundtrack - Musiken som finns med i en film, Loop - Kort musikstycke som går om och om igen., Tempo - Hastigheten i låten , Dynamik - Ljudvolymen som förändras i en låt  , Spårpanorera - Vilket instrument som ska vara i bestämd högtalare, BPM - Beskriver hur många pulslag det är i låten under en minut, Mixa - Lyssnar och ändrar vilka instrument som ska höras i din låt,

Ordbank musik

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva