Skapa bättre lektioner snabbare
meningsutbyte, överläggning - Diskussion, landsflykt, förvisning - Exil, förnäm, fin, belevad - Distingerad, insprutning - Injektion, utdrag, sammandrag, avkok - Extrakt, inställa - Inhibera, återförvisa, översända, hänvisa - Remittera, oemottaglig (för smitta) - Immun, återtåg, flykt, tillflykt - Reträtt, förnya, reparera, snygga upp - Renovera, före detta kejsare - Exkejsare, återklang, genklang, förståelse - Resonans, omänsklig - Inhuman, främmande, från fjärran land - Exotisk, uppläsa, framsäga - Recitera, återkasta, tänka, tänka efter - Reflektera,

Svenska ord1

av Anonymt

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva