Människor har sökt svar på frågor om hur jorden skapades., Finns det en gud som bestämmer över allt i tillvaron?, Naturvetenskapen förklarar hur världen uppstod., Man förklarade jordens uppkomst med hjälp av skapelsemyter., I alla världsdelar har det funnits myter., I Sverige trodde man på gudarna Oden och Tor som bodde i Asgård. , I Australien finns skapelsemyten om hur solen kom till jorden., Den här historien berättades av aboriginerna som är ursprungsbefolkningen. ,

Rankningslista

Visuell stil

Alternativ

Växla mall

Återställ sparas automatiskt: ?