Min lärare ____ Lisa. Jag ____ på Solhemsskolan. Imorgon ____ det tisdag. Jag ____ i Stockholm. Igår ____ vi pasta. Maja ____ år nästa vecka. Nu ____ det höst. Det ____ ute. Efter lektionen ____ vi rast. Jag har inte ____ frukost. Igår ____ det. Det har inte ____ på hela dagen. Det ____ regn imorgon. Hon åt tre ____. Alla ____ var gamla. Nils tog bara en ____. Det fanns inga ____. Jag ____ hem tidigt. Min ____ var sur. Hennes ____ var också sura.

Rankningslista

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?