Skapa bättre lektioner snabbare
många öar nära varandra - skärgård, snabbt, rinnande vatten - fors, större än en bäck men mindre än en flod - å, glödande massa som kommer ur vulkanen - lava, när gaser blir till vätska - kondensera, när vätska blir till gas - avdunsta, stort landområde med barrskog på norra halvklotet - taiga, landområde där nästan inget växer för marken är frusen hela året - tundra, rinnande vatten, mindre än en å - bäck, en stor slätt med gräs och buskar - stäpp, djup, lång havsvik - fjord, bro för båtar - akvedukt, rester av gamla boplatser eller gravar - fornlämning, snö och is som aldrig smälter - glaciär, växt som växer på stenar och träd - lav, blöt mark med gräs och vatten - kärr,

SONO-ord 1-2

av Anonymt

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva