Skapa bättre lektioner snabbare
Moské - Islams gudtjänstlokal, Minaret - torn på moske, där bönerna ropas ut, Mekka - Muslimernas heligaste plats, Koranen - Islams heliga skrift, Allah - Den ende guden i Islam, Muhammed - Allahs sändebud, profet, Ramadan - Fastemånad, Kaba - Byggnad i Mekka med den heliga stenen,

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva