Skapa bättre lektioner snabbare
1) Jag är a) Ich bin b) Ich ist c) Ich sind d) Ich bist 2) Du är a) Du bist b) Du bin c) Du ist d) Du sind 3) Han är a) Er ist b) Er bin c) Er bist d) Er Sind 4) Hon är a) Sie ist b) Sie bin c) Sie bist 5) Vi är a) Wir sind b) Wir bist c) Wir ist d) Wir bin 6) Jag har a) Ich habe b) Ich hast c) Ich hat d) Ich haben 7) Du har a) Du hast b) Du habe c) Du haben d) Du hat e) Du habt 8) Hon har a) Sie hat b) Sie haben c) Sie habe d) Sie hast 9) Vi har a) Wir haben b) Wir habe c) Wir hat d) Wir hast 10) Han har a) Er hat b) Er hast c) Er haben d) Er habe

Tyska verbformer

Rankningslista

Liknande aktiviteter från Community

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva