Karma - Summan av en människas gärningar, Reinkarnation - Återfödelse, Ganesha - Skolbarnens gud, Samsara - Det eviga kretsloppet, Ganges - Heliga floden, Meditation - Ett sätt att nå gud, Sanskrit - Språket hinduiska skrifter är skrivna på, Puja - Hinduisk gudstjänst, Yoga - Ett sätt att ut ur det eviga kretsloppet, Brahminer - Den högsta kasten, Uphanishaderna - En av hinduismens skrifter, Dalits - Den oberörbara kasten, Atman - Den gudomliga själen i människan, Brahman - Det gudomliga, Moksha - Befrielse från kretsloppet,

Begrepp inom hinduismen

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?