Skapa bättre lektioner snabbare
Enumerate 2 uses of the Simple Present., Enumerate 2 uses of the Present Continuous. , Make a sentence using ALWAYS + the Present Continuous., Make 2 true sentences using the Simple Present., Make 2 false sentences using the Present Continuous., Make a sentence using ALWAYS + the Simple Present. , Name 2 verbs that add -es to form the Simple Present for the 3rd person singular., Name 1 verb that adds -ies to form the Simple Present for the 3rd person singular., Invent 2 newspaper headlines using the Simple Present. , Name 2 verbs that add -s to form the Simple Present for the 3rd person singular. , Make a suggestion using the Simple Present tense. , Make a sentence in the negative using the Present Continuous. , Make a sentence in the negative using the Simple Present., Make a question using the Simple Present., Make a question using the Present Continuous., Make a sentence using the future meaning of the Present Continuous..

Simple Present VS. Present Continuous

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Slumpmässigt hjul är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Liknande aktiviteter från Community

Växla mall

Interaktiva