Berätta hur det var att gå i skolan när du var barn., När och var gick du i skolan?, Vad tyckte du om i skolan? Gillade du klasskamraterna, lärarna och lektionerna?, Vad tyckte du inte om i skolan?, Hur var din lärare? , Vad tror du är skillnaden mellan skolan som du gick i och skolan i Sverige idag?, Vad tror du att barn tycker om att gå i skolan nu?.

Tala om skolminnen

Rankningslista

Visuell stil

Alternativ

Växla mall

Återställ sparas automatiskt: ?