Påminner någon av karaktärerna dig om någon du känner? På vilket sätt?, Hur börjar boken?, Beskriv huvudpersonen med fem adjektiv., Jämför något som hände i boken med en erfarenhet ur ditt eget liv., Vilket är det stora problemet som huvudpersonen möter?, Vad ogillade du med boken?, När utspelar sig boken?, Hitta på en ny titel till din bok., Diskutera bokens framsida. Vad väcker omslaget för tankar och känslor?, Var utspelar sig boken?, Berätta 5 nya ord som du lärde dig av boken., Om du kunde ställa en fråga till en av karaktärerna i boken. Vad skulle du fråga?, Vad fick du för känsla/or när du läste boken?, Beskriv en viktig plats i boken. Förklara varför den är viktig., Vad tycker du om bokens titel?, Beskriv en karaktär du tycker är intressant., vilka kultur skillnaden ser du inom karaktärerna ? , i vilken ålder tycker ni bör man jobba motivera ditt svar ).

samtala om boken

Rankningslista

Slumpvisa kort är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Visuell stil

Alternativ

Växla mall

Återställ sparas automatiskt: ?