Skapa bättre lektioner snabbare
Livegna - Bönder som inte var fria utan var tvungna att arbeta åt en adelsman., Bönderna - Lägsta stående samhällsklass?, Adel - Högsta stående samhällsklass?, Helgon - Heliga Birgitta är ett..?, Katolicism - Vi var ju kristna i Sverige. Vad kallas tron?, Borgare - Vad kallas samhällsklassen som levde i staden och sålde och tillverkade saker?, Präster - Samhällsklassen som styrde kyrkan?, Stånden - Samlingsnamn för samhällsklasserna? De fyra..?, Digerdöden - Pesten härjade ju på medeltiden. Den kallades..?, Fridslagarna - Sverige fick fyra nya lagar på medeltiden. De kallas?, Tyska - Alla som höll på med handel pratade också..?, Fogde - Vad kallades kungens skattmas?, Munk - Vad kallas en man som bor i ett kloster?, Nunna - Vad kallas en kvinna som lever i kloster?, Tionde - Kyrkan tog ut en skatt. Den kallas?, Kvinnan - Det könet slet hårdast på medeltiden?, Platt - På medeltiden trodde man jorden var..?,

Växla mall

Interaktiva

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva