Verb: Väva, Leka, Hoppa, Leta, Sy, Baka, Gå, Tävlar, Hittade, Sluta, Adjektiv: Vacker , Lång, Rund, Smal, Blå, Svart, Skrovlig, Hård, Gul, Ful, Substantiv : Brunn, Ring, Fot, Dator, Sko, Båt , Pojke, Lamm, Snigel, Damm,

Rankningslista

Visuell stil

Alternativ

Växla mall

Återställ sparas automatiskt: ?