canteen - stołówka, classroom - klasa szkolna, cloakroom - szatnia, computer room - pracownia komputerowa, corridor - korytarz, gym - sala gimnastyczna, laboratory - pracownia biologiczno-chemiczna, library - biblioteka, pitch - boisko, playground - plac zabaw, school office - sekretariat, tuck shop - sklepik szkolny,

Brainy 5. Unit 5. Places in a school

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?