....... morning, ........ afternoon, ......... evening, ........ night, ........ home, ........ noon, ....... 3 o'clock, ....... midnight, ...... half past 7 pm.

Spotlight 5 Module 6 предлоги времени

Rankningslista

Slumpmässigt hjul är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Tema

Alternativ

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?