cartoon - film animowany, magazine - czasopismo, web page - strona internetowa, TV competition - konkurs telewizyjny, serial - serial, newspaper - gazeta, game show - teleturniej, sports programme - program sportowy, talent show - konkurs talentów, radio - radio,

Brainy 5. U7L1. Television and other media

Tema

Alternativ

Rankningslista

Växla mall

Interaktiva

Återställ sparas automatiskt: ?