สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Religious Education

9659 ผลลัพธ์สำหรับ 're'

Matching pairs Christmas
Matching pairs Christmas คู่ที่ตรงกัน
โดย
Building together
Building together พลิกไทล์
โดย
Three religions
Three religions แบบทดสอบ
โดย
 ترتيب الوضوء
ترتيب الوضوء ลำดับของการตั้งค่าที่ต้องการ
โดย
Ramadan balloon pop
Ramadan balloon pop ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Love of Allah and his Messenger
Love of Allah and his Messenger ค้นหาคำ
โดย
Nehemiah
Nehemiah ค้นหาคำ
โดย
Building together
Building together การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Builders Together
Builders Together เกมตอบคำถาม
โดย
Nehemiah
Nehemiah คู่ที่ตรงกัน
โดย
Triangles
Triangles แบบทดสอบ
โดย
Main Religious Symbols
Main Religious Symbols จับคู่
โดย
Match up Islam and Christianity
Match up Islam and Christianity จับคู่
โดย
Main Religious Symbols Names
Main Religious Symbols Names คำไขว้
โดย
Easter Vocab Wordwall
Easter Vocab Wordwall แบบทดสอบ
โดย
Symbolism in a wedding ceremony
Symbolism in a wedding ceremony จับคู่
โดย
sikhism
sikhism หาคู่
โดย
Hinduism Key Terms KS3
Hinduism Key Terms KS3 จับคู่
โดย
Body and spirit
Body and spirit พลิกไทล์
โดย
10 facts about Sikhism
10 facts about Sikhism ไทล์เรียบง่าย
โดย
Special Celebrations
Special Celebrations จับคู่
โดย
David and Goliath word sort
David and Goliath word sort จัดประเภท
โดย
Advent Vocab
Advent Vocab จับคู่
โดย
The Holy Spirit match up
The Holy Spirit match up จับคู่
โดย
Life after Death Wordsearch
Life after Death Wordsearch ค้นหาคำ
โดย
Y8 lesson 2-3
Y8 lesson 2-3 เปิดกล่อง
โดย
Religions in the UK
Religions in the UK แบบทดสอบ
โดย
Types of truth
Types of truth จับคู่
โดย
RS Airplane game
RS Airplane game เครื่องบิน
โดย
Church game Y1
Church game Y1 พลิกไทล์
โดย
Pilgramage Map
Pilgramage Map แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Sacrament spinner
Sacrament spinner ล้อสุ่ม
โดย
Why we go to church
Why we go to church พลิกไทล์
โดย
Key terms from lesson 1 - Looking for God
Key terms from lesson 1 - Looking for God คำสลับอักษร
โดย
Jesus the Leader
Jesus the Leader แบบทดสอบ
โดย
Mary vocabulary match up
Mary vocabulary match up จับคู่
โดย
Match up - Crefyddau
Match up - Crefyddau จับคู่
โดย
Jewish objects
Jewish objects จับคู่
โดย
ترتيب الوضوء
ترتيب الوضوء ไทล์เรียบง่าย
โดย
TLC: Can I identify Christian artefacts?
TLC: Can I identify Christian artefacts? จับคู่
โดย
Tri-Murti
Tri-Murti การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Is it Lakshmi?
Is it Lakshmi? ล้อสุ่ม
โดย
human life match up game
human life match up game จับคู่
โดย
Pillars of Islam
Pillars of Islam แบบทดสอบ
โดย
Who is this person? SF of A
Who is this person? SF of A พลิกไทล์
โดย
St Francis of Assis
St Francis of Assis ไทล์เรียบง่าย
โดย
Revision picker
Revision picker ล้อสุ่ม
โดย ไม่ระบุชื่อ
Creation
Creation แบบทดสอบ
โดย
festivals
festivals ล้อสุ่ม
โดย
Islam Practice
Islam Practice จับคู่
โดย
Nativity Year 2 word wall
Nativity Year 2 word wall แบบทดสอบ
โดย
Hanukkah
Hanukkah คำสลับอักษร
โดย
Christmas Quiz
Christmas Quiz แบบทดสอบ
โดย
Truth or Belief
Truth or Belief การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
holocaust keywords
holocaust keywords จับคู่
โดย
Y7 RE Lesson 2-3
Y7 RE Lesson 2-3 ทำลูกโป่งให้แตก
โดย