ชุมชน

Primaria

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'primaria'

Cosa fa? Logopedista Giulia Girodo
Cosa fa? Logopedista Giulia Girodo แบบทดสอบ
โดย
collega le immagini alle parole  (trisillabe)
collega le immagini alle parole (trisillabe) จับคู่
โดย
VOCALI
VOCALI จับคู่
โดย
Gli animali in inglese
Gli animali in inglese แบบทดสอบ
โดย
SEQUENZE TEMPORALI al parco
SEQUENZE TEMPORALI al parco จัดอันดับ
โดย
Riordina le parole per costruire le frasi corrette
Riordina le parole per costruire le frasi corrette แม่เหล็กคำ
โดย
PARTI DEL CORPO 2
PARTI DEL CORPO 2 ล้อสุ่ม
โดย
Plural match up
Plural match up จับคู่
โดย
TERMOMETRO DELLE EMOZIONI - Dott.ssa Elena Giacomoni
TERMOMETRO DELLE EMOZIONI - Dott.ssa Elena Giacomoni ล้อสุ่ม
la frase
la frase ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
discriminazione b d lettura 2- Logopedisto
discriminazione b d lettura 2- Logopedisto ตีตัวตุ่น
โดย
CONCETTI TOPOLOGICI
CONCETTI TOPOLOGICI แบบทดสอบ
โดย
IL NOME DEI NUMERI
IL NOME DEI NUMERI ล้อสุ่ม
โดย
LETTURA GLOBALE PAROLE BISILLABE
LETTURA GLOBALE PAROLE BISILLABE แบบทดสอบ
โดย
Gli animali della savana
Gli animali della savana จริงหรือเท็จ
โดย
I GIORNI DELLA SETTIMANA
I GIORNI DELLA SETTIMANA แบบทดสอบ
โดย
COLORS
COLORS จริงหรือเท็จ
โดย
 AZIONI
AZIONI แบบทดสอบ
โดย
cerca i plurali
cerca i plurali หาคู่
โดย
Parti della casa
Parti della casa แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Das Essen
Das Essen แบบทดสอบ
โดย
The parts of the house
The parts of the house การไล่ล่าเขาวงกต
โดย
I CINQUE SENSI
I CINQUE SENSI แบบทดสอบ
โดย
 Numbers
Numbers หาคู่
โดย
Animals
Animals แบบทดสอบ
โดย
Modi di dire
Modi di dire จับคู่
โดย
SPAZI APERTI SPAZI CHIUSI
SPAZI APERTI SPAZI CHIUSI แบบทดสอบ
โดย
SEQUENZE TEMPORALI
SEQUENZE TEMPORALI จัดอันดับ
โดย
INDIVIDUA LE QUALITA'(AGGETTIVI)
INDIVIDUA LE QUALITA'(AGGETTIVI) แบบทดสอบ
โดย
 SEQUENZE TEMPORALI
SEQUENZE TEMPORALI จัดอันดับ
โดย
DESCRIVI: A SOGGIORNO
DESCRIVI: A SOGGIORNO แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Cruciverba con CQU QU e CU
Cruciverba con CQU QU e CU คำไขว้
โดย
Adesso ti mostrerò degli animali. Mi raccomando, ricorda sempre la carta precedente!
Adesso ti mostrerò degli animali. Mi raccomando, ricorda sempre la carta precedente! ไพ่แบบสุ่ม
โดย
discriminazione b d lettura- Logopedisto
discriminazione b d lettura- Logopedisto ตีตัวตุ่น
โดย
What time is it?
What time is it? จับคู่
โดย
MEMORY DI NATALE
MEMORY DI NATALE คู่ที่ตรงกัน
โดย
aggettivi e pronomi
aggettivi e pronomi การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Farm animals
Farm animals ค้นหาคำ
โดย
can / can't
can / can't หาคู่
โดย
PROBLEMI
PROBLEMI แบบทดสอบ
โดย
Che cosa dice?- Logopedista Giulia Girodo
Che cosa dice?- Logopedista Giulia Girodo แบบทดสอบ
โดย
LE PARTI DEL FRUTTO
LE PARTI DEL FRUTTO แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
COLLEGA LE EMOZONI
COLLEGA LE EMOZONI แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Metti l`articolo davanti al nome!
Metti l`articolo davanti al nome! จับคู่
โดย
Imperfetto
Imperfetto คำที่ขาดหายไป
โดย
Comprensione di frasi semplici-Logopedista Giulia Girodo
Comprensione di frasi semplici-Logopedista Giulia Girodo แบบทดสอบ
โดย
GREETINGS
GREETINGS หาคู่
โดย
Food pyramid labelling
Food pyramid labelling แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
 DECINE E UNITÀ
DECINE E UNITÀ เปิดกล่อง
โดย
discriminazione b d lettura 3- Logopedisto
discriminazione b d lettura 3- Logopedisto ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
CONCETTI TOPOLOGICI
CONCETTI TOPOLOGICI แบบทดสอบ
โดย
SCEGLI LA PAROLA GIUSTA
SCEGLI LA PAROLA GIUSTA แบบทดสอบ
โดย
A quiz about your daily routine
A quiz about your daily routine แบบทดสอบ
โดย
Impiccato bisillabe piane
Impiccato bisillabe piane เพชฌฆาต
โดย
Articoli indeterminativi
Articoli indeterminativi จริงหรือเท็จ
โดย
星期几?Chinese days of the week hanzi --> English
星期几?Chinese days of the week hanzi --> English จับคู่
โดย
 RICONOSCIMENTO MONETE E BANCONOTE EURO
RICONOSCIMENTO MONETE E BANCONOTE EURO แบบทดสอบ
โดย
Gara di velocità sui MESI
Gara di velocità sui MESI จับคู่
โดย
Giochiamo con doppie, H e apostrofo
Giochiamo con doppie, H e apostrofo แบบทดสอบ
โดย
Concetti PARTE-TUTTO COPIA DI Logopedista Giulia Girodo
Concetti PARTE-TUTTO COPIA DI Logopedista Giulia Girodo แบบทดสอบ
คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม