ชุมชน

Barton 4

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'barton 4'

Barton Level 4: Review Quiz
Barton Level 4: Review Quiz แบบทดสอบ
โดย
Barton level 4: Which Syllable Division Rule?
Barton level 4: Which Syllable Division Rule? ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Barton level 4.8 Phrases
Barton level 4.8 Phrases การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Barton Sentences Review 4.1-8
Barton Sentences Review 4.1-8 คำที่ขาดหายไป
โดย
Barton 4.8 Syllable Division #4
Barton 4.8 Syllable Division #4 ตีตัวตุ่น
โดย
Barton 4.8 Syllable Div #4
Barton 4.8 Syllable Div #4 สูงหรือต่ำกว่า
โดย
Barton 4.12 Unscramble
Barton 4.12 Unscramble ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Barton 4.14 Phrases
Barton 4.14 Phrases การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Barton 4.14 Phrases Open the Box
Barton 4.14 Phrases Open the Box เปิดกล่อง
โดย
Barton 4.11 Phrases
Barton 4.11 Phrases การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Barton 4.9 Volcano--Don't let it explode
Barton 4.9 Volcano--Don't let it explode ไพ่แบบสุ่ม
โดย
4.9 Sentences
4.9 Sentences ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Barton 4.8 where do I split?
Barton 4.8 where do I split? จริงหรือเท็จ
โดย
Barton 4.10 Missing Word Sentences
Barton 4.10 Missing Word Sentences คำที่ขาดหายไป
โดย
4.9 Sentences Missing Word
4.9 Sentences Missing Word คำที่ขาดหายไป
โดย
4.9 Matching Words
4.9 Matching Words คู่ที่ตรงกัน
โดย
Barton 4.12 Phrases
Barton 4.12 Phrases การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Barton 4.10 Phrases
Barton 4.10 Phrases การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Barton 4.11 Unscramble
Barton 4.11 Unscramble ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Barton 4.9 Phrases
Barton 4.9 Phrases การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Barton 4.9 How many Syllables do I have?
Barton 4.9 How many Syllables do I have? การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Barton 4.13
Barton 4.13 ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Barton Level 4: Review Quiz
Barton Level 4: Review Quiz แบบทดสอบ
โดย
Barton 4.14
Barton 4.14 ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
4.2 Syllable Division
4.2 Syllable Division แบบทดสอบ
โดย
4.4  Picnic Chicken/Music Trick
4.4 Picnic Chicken/Music Trick แบบทดสอบ
โดย
4.3 Syllable Division Rule #2
4.3 Syllable Division Rule #2 เกมตอบคำถาม
โดย
4.4 Chicken Picnic Basket/Music Trick
4.4 Chicken Picnic Basket/Music Trick เกมตอบคำถาม
โดย
4.4 Syllable Division
4.4 Syllable Division เกมตอบคำถาม
โดย
Book 4 Rules
Book 4 Rules การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Level 4 Sight Word Quiz
Level 4 Sight Word Quiz แบบทดสอบ
โดย
Barton Book 4 Final Review - Read Words (1)
Barton Book 4 Final Review - Read Words (1) ค้นหาคำ
โดย
Barton Level 4 Sight Words (2) Hangman
Barton Level 4 Sight Words (2) Hangman เพชฌฆาต
โดย
Level 4 - 2 syllable words
Level 4 - 2 syllable words จับคู่
โดย
Barton Level 4 Final Review - Read Words (2)
Barton Level 4 Final Review - Read Words (2) พลิกไทล์
โดย
Level 4 Homophones
Level 4 Homophones คู่ที่ตรงกัน
โดย
Barton Level 4: Review Quiz
Barton Level 4: Review Quiz แบบทดสอบ
โดย
Barton Level 4 Rule Review
Barton Level 4 Rule Review แบบทดสอบ
โดย
8.4 Does -?i say /sh/ ?
8.4 Does -?i say /sh/ ? เปิดกล่อง
โดย
Barton 4.14 Vowel Sort with Leaderboard
Barton 4.14 Vowel Sort with Leaderboard การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
 Barton 4.5  EX
Barton 4.5 EX เกมตอบคำถาม
โดย
Level 3 - Lesson 2:  Switch Game
Level 3 - Lesson 2: Switch Game เปิดกล่อง
โดย
Level 3 - Lesson 7 - Spilled the Milk -Bonny Lewis
Level 3 - Lesson 7 - Spilled the Milk -Bonny Lewis เปิดกล่อง
โดย
Barton 7.8 Hangman Vowel R "EAR" Sounds
Barton 7.8 Hangman Vowel R "EAR" Sounds เพชฌฆาต
โดย
Barton 4.14 Vowel Team Sort
Barton 4.14 Vowel Team Sort จัดประเภท
โดย
PHRASE SORT 3.4
PHRASE SORT 3.4 การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
4.4 Music Trick/Picnic Chicken Basket Whack a Mole
4.4 Music Trick/Picnic Chicken Basket Whack a Mole ตีตัวตุ่น
โดย
Level 3 - Lesson 3 - Sight Words - Read and Reveal
Level 3 - Lesson 3 - Sight Words - Read and Reveal พลิกไทล์
โดย
Barton 4.5 Happy Rule Quiz
Barton 4.5 Happy Rule Quiz แบบทดสอบ
โดย
Suffixes, Barton level 5
Suffixes, Barton level 5 จับคู่
โดย
Barton 4 Real Word Spelling Alternate Review
Barton 4 Real Word Spelling Alternate Review เพชฌฆาต
โดย
Barton Level 4 Real Word Spelling Review
Barton Level 4 Real Word Spelling Review เพชฌฆาต
โดย
Barton 4.5 anagrams for Happy Rule and EX
Barton 4.5 anagrams for Happy Rule and EX คำสลับอักษร
โดย
Jellyfish Capture - Suffix practice for The Path's End (Barton 5.5)
Jellyfish Capture - Suffix practice for The Path's End (Barton 5.5) คู่ที่ตรงกัน
โดย
Barton Level 7.1 What's my vowel sound?
Barton Level 7.1 What's my vowel sound? พลิกไทล์
โดย
3.7 Milk Truck Whack a Mole
3.7 Milk Truck Whack a Mole ตีตัวตุ่น
โดย
 4.2 Jungle Match Up
4.2 Jungle Match Up จับคู่
โดย
Barton Level 4.2 Hangman
Barton Level 4.2 Hangman เพชฌฆาต
โดย
Barton 3.8 Units
Barton 3.8 Units คู่ที่ตรงกัน
โดย
Closed Syllables
Closed Syllables ตีตัวตุ่น
โดย
คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม