10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'k'

Letter Jj
Letter Jj ตีตัวตุ่น
โดย
Rhyme Wheel
Rhyme Wheel ล้อสุ่ม
โดย
Rhyming
Rhyming เปิดกล่อง
โดย
Beginning Letter Sound
Beginning Letter Sound ล้อสุ่ม
โดย
rhyming words
rhyming words แบบทดสอบ
โดย
十二生肖
十二生肖 ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Journeys K Sight Word Scramble Unit 4
Journeys K Sight Word Scramble Unit 4 คำสลับอักษร
โดย
Noun Wheel
Noun Wheel ล้อสุ่ม
โดย
Sight Word Kaboom Game
Sight Word Kaboom Game ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Middle Sound (*__*)
Middle Sound (*__*) แบบทดสอบ
โดย
Compound Words
Compound Words หาคู่
โดย
2D Shape
2D Shape เปิดกล่อง
โดย
Kindergarten - SH, WH, TH, CH, CK Sort
Kindergarten - SH, WH, TH, CH, CK Sort การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Kindergarten digraph quiz
Kindergarten digraph quiz แบบทดสอบ
โดย
Phonics Hunk & Chunk
Phonics Hunk & Chunk หาคู่
โดย
Inferences/Problem Solving deck 3
Inferences/Problem Solving deck 3 ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Sound Cards
Sound Cards ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Kindergarten Sight Words
Kindergarten Sight Words เปิดกล่อง
โดย
Los meses del año
Los meses del año คำไขว้
โดย
CVC Sort at & it words
CVC Sort at & it words การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
头脸 Head & Face
头脸 Head & Face ล้อสุ่ม
โดย
Unscramble the Words
Unscramble the Words คำสลับอักษร
โดย
Rhyming Word families
Rhyming Word families การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Real VS nonsense
Real VS nonsense ตีตัวตุ่น
โดย
More or less
More or less แบบทดสอบ
โดย
Final Sounds in words
Final Sounds in words แบบทดสอบ
โดย
Character or Setting
Character or Setting การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Short I or Long I
Short I or Long I การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
missing number yellow.2
missing number yellow.2 หาคู่
โดย
Group 1 -Beginning Sounds
Group 1 -Beginning Sounds แบบทดสอบ
โดย
Characters or Setting?
Characters or Setting? แบบทดสอบ
โดย
Story Elements
Story Elements ล้อสุ่ม
โดย
match the digraph wh, th, sh, ch
match the digraph wh, th, sh, ch หาคู่
โดย
Verb Wheel
Verb Wheel ล้อสุ่ม
โดย
Rhyming Words
Rhyming Words คู่ที่ตรงกัน
โดย
Sight Words Drill (Kindergarten List)
Sight Words Drill (Kindergarten List) ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Counting objects up to 20
Counting objects up to 20 ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Standard Sound Cards
Standard Sound Cards ไพ่แบบสุ่ม
โดย
practice letters and sounds
practice letters and sounds ล้อสุ่ม
โดย
sorting colors
sorting colors การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Write the CVC word
Write the CVC word ล้อสุ่ม
โดย
Unscramble the Sentence
Unscramble the Sentence ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Letters
Letters ล้อสุ่ม
โดย
-ing match
-ing match หาคู่
โดย
Wants Vs. Needs
Wants Vs. Needs การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Fruits
Fruits ล้อสุ่ม
โดย
Number Match
Number Match หาคู่
โดย
Uppercase And Lowercase Letter Sort
Uppercase And Lowercase Letter Sort การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Letters
Letters เกมตอบคำถาม
โดย
מה יש בחוץ?
מה יש בחוץ? ล้อสุ่ม
โดย
Which one doesn't belong: Ending Sounds
Which one doesn't belong: Ending Sounds แบบทดสอบ
โดย
Beginning Sounds
Beginning Sounds แบบทดสอบ
โดย
Summer vs. Winter Clothing Sort
Summer vs. Winter Clothing Sort การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Picture Story for Writing
Picture Story for Writing ล้อสุ่ม
โดย
小动物的家在哪里
小动物的家在哪里 หาคู่
โดย
Alphabet review
Alphabet review ตีตัวตุ่น
โดย
Aleph-Bet: א-י
Aleph-Bet: א-י ล้อสุ่ม
โดย
Unit 5 sight words
Unit 5 sight words คำที่ขาดหายไป
โดย
Inferences-set 2
Inferences-set 2 ไพ่แบบสุ่ม
โดย
คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม