ชุมชน

Kindergarten Reading

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'k reading'

Letter R r
Letter R r ตีตัวตุ่น
โดย
Digraphs
Digraphs ล้อสุ่ม
โดย
CVC words/closed syllables with digraphs
CVC words/closed syllables with digraphs ล้อสุ่ม
โดย
short a
short a ล้อสุ่ม
โดย
blending cvc
blending cvc แบบทดสอบ
โดย
Kindergarten Digraphs
Kindergarten Digraphs ล้อสุ่ม
โดย
rhyming words
rhyming words การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Letter Sounds
Letter Sounds ล้อสุ่ม
โดย
B/D
B/D ล้อสุ่ม
โดย
L blend quiz
L blend quiz แบบทดสอบ
โดย
Short a and short i
Short a and short i การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
-at Word Family Match
-at Word Family Match จับคู่
โดย
Sort the short vowel word pictures.
Sort the short vowel word pictures. การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
-AT Word family
-AT Word family ล้อสุ่ม
โดย
High Frequency Words #2
High Frequency Words #2 ล้อสุ่ม
โดย
short E
short E ล้อสุ่ม
โดย
Words with -all, -am, -an
Words with -all, -am, -an การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Real or Silly Words (CVC)
Real or Silly Words (CVC) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
/a/ sounds
/a/ sounds การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
L Blend Sort
L Blend Sort การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Blending CVC Find the match
Blending CVC Find the match หาคู่
โดย
ROOM ON THE BROOM CHARACTERS
ROOM ON THE BROOM CHARACTERS การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Short 'a' CVC Words
Short 'a' CVC Words จับคู่
โดย
Welded Sounds
Welded Sounds ล้อสุ่ม
โดย
Letter Ii
Letter Ii ตีตัวตุ่น
โดย
Unit 1, Week 7
Unit 1, Week 7 ล้อสุ่ม
โดย
Rhyming
Rhyming เปิดกล่อง
โดย
What's the Ending Sound?
What's the Ending Sound? การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Letter Sounds
Letter Sounds เปิดกล่อง
โดย
sight word set 1
sight word set 1 ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Short Vowel Sort
Short Vowel Sort การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Match the rhyming words.
Match the rhyming words. คู่ที่ตรงกัน
โดย
L Blends Word Wall
L Blends Word Wall ล้อสุ่ม
โดย
Letter T
Letter T การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Letter Aa
Letter Aa ตีตัวตุ่น
โดย
short vowel sounds
short vowel sounds การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Letter Nn
Letter Nn ตีตัวตุ่น
โดย
How many words are in each sentence?
How many words are in each sentence? เกมตอบคำถาม
โดย
blending cv- cvc
blending cv- cvc แบบทดสอบ
โดย
-op Word Family
-op Word Family ล้อสุ่ม
โดย
th/sh wheel
th/sh wheel ล้อสุ่ม
โดย
Upper and Lowercase Matching A-H
Upper and Lowercase Matching A-H คู่ที่ตรงกัน
โดย
Digraph Words
Digraph Words คู่ที่ตรงกัน
โดย
Letter Sounds
Letter Sounds ล้อสุ่ม
โดย
Letter Identification
Letter Identification ล้อสุ่ม
โดย
Beginning Sight Words -
Beginning Sight Words - ล้อสุ่ม
โดย
First Sound Matching
First Sound Matching หาคู่
โดย
Z initial sound
Z initial sound ล้อสุ่ม
โดย
all
all ล้อสุ่ม
โดย
-ub Word Family
-ub Word Family ล้อสุ่ม
โดย
Letter T
Letter T ตีตัวตุ่น
โดย
Pink and White Sight Words
Pink and White Sight Words เปิดกล่อง
โดย
Las sílabas
Las sílabas ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Wilson substep 1.1 closed syllable short vowels #2
Wilson substep 1.1 closed syllable short vowels #2 คำสลับอักษร
โดย
Sight Word Spin the Wheel
Sight Word Spin the Wheel ล้อสุ่ม
โดย
consonant, vowel, digraph wheel
consonant, vowel, digraph wheel ล้อสุ่ม
โดย
Alphabet Missing Letter Final Position Sonday/lets play learn
Alphabet Missing Letter Final Position Sonday/lets play learn แบบทดสอบ
โดย
-et Word Family
-et Word Family ล้อสุ่ม
โดย
Sentence scramble 2
Sentence scramble 2 แม่เหล็กคำ
โดย
Rhyming Words     -ock       -ip
Rhyming Words -ock -ip การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม