สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

1 razred ja i drugi u zajednici

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ '1 razred ja i drugi u zajednici'

Biljke i životinje u proljeće (1.r)
Biljke i životinje u proljeće (1.r) แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
A E I O U
A E I O U ตีตัวตุ่น
โดย
Doba dana, dani u tjednu 1.razred
Doba dana, dani u tjednu 1.razred แบบทดสอบ
โดย
 Kviz znanja 1.razred
Kviz znanja 1.razred แบบทดสอบ
โดย
Biljke i životinje u proljeće ( 1 r.)
Biljke i životinje u proljeće ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
Godišnja doba
Godišnja doba จัดประเภท
โดย
Veliko početno slovo u imenima naseljenih mjesta
Veliko početno slovo u imenima naseljenih mjesta การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Zaštita okoliša 1.razred
Zaštita okoliša 1.razred แบบทดสอบ
โดย
Priroda 1.razred
Priroda 1.razred เกมตอบคำถาม
โดย
Snalazimo se u vremenu
Snalazimo se u vremenu แบบทดสอบ
โดย
Dom i prostorije u domu
Dom i prostorije u domu แบบทดสอบ
โดย
Veliko početno slovo u imenima ulica i trgova
Veliko početno slovo u imenima ulica i trgova จริงหรือเท็จ
โดย
Tjedan - 1
Tjedan - 1 ล้อสุ่ม
โดย
ŠTO RADIMO TIJEKOM DANA
ŠTO RADIMO TIJEKOM DANA จับคู่
โดย
Vrijeme u proljeće ( 1 r.)
Vrijeme u proljeće ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
ISTRAŽUJEMO PRIRODU I ORGANIZIRANOST PRIRODE
ISTRAŽUJEMO PRIRODU I ORGANIZIRANOST PRIRODE แบบทดสอบ
โดย
Jučer, danas, sutra
Jučer, danas, sutra แบบทดสอบ
โดย
Zbrajanje i oduzimanje do 9, 1.razred
Zbrajanje i oduzimanje do 9, 1.razred เกมตอบคำถาม
โดย
REDNI BROJEVI DO 20-1.razred
REDNI BROJEVI DO 20-1.razred คู่ที่ตรงกัน
โดย
Promet i ponašanje u prometu; 1 razred
Promet i ponašanje u prometu; 1 razred ล้อสุ่ม
โดย
JEDNOZNAMENKASTI I DVOZNAMENKASTI BROJEVI-1.razred
JEDNOZNAMENKASTI I DVOZNAMENKASTI BROJEVI-1.razred การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Dijelovi tijela 1. razred
Dijelovi tijela 1. razred แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Dijelovi tijela
Dijelovi tijela แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
1. razred - Dom - memory
1. razred - Dom - memory คู่ที่ตรงกัน
โดย
Ljudi i proljeće ( 1 r.)
Ljudi i proljeće ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
Čistoća i zdravlje
Čistoća i zdravlje แบบทดสอบ
โดย
Glagolska vremena i načini  6. razred
Glagolska vremena i načini 6. razred จับคู่
โดย
Vode stajaćice i živi svijet u njima i oko njih (3.r)
Vode stajaćice i živi svijet u njima i oko njih (3.r) แบบทดสอบ
โดย
Ponavljanje 1.razred
Ponavljanje 1.razred คำที่ขาดหายไป
โดย
UREĐAJI I ENERGIJA 1.razred
UREĐAJI I ENERGIJA 1.razred จริงหรือเท็จ
โดย
Mjeseci u godini
Mjeseci u godini ค้นหาคำ
โดย
 PONAŠANJE U PROMETU
PONAŠANJE U PROMETU แบบทดสอบ
โดย
Futur prvi i futur drugi
Futur prvi i futur drugi จริงหรือเท็จ
โดย
Živa i neživa priroda
Živa i neživa priroda จริงหรือเท็จ
โดย
Zbrajanje i oduzimanje do 20
Zbrajanje i oduzimanje do 20 แบบทดสอบ
โดย
DANI U TJEDNU
DANI U TJEDNU แบบทดสอบ
 Biljke i životinje u proljeće (1.r)
Biljke i životinje u proljeće (1.r) จับคู่
โดย
Dan i doba dana (1.razred)
Dan i doba dana (1.razred) ล้อสุ่ม
โดย
1.RAZRED-NAJHLADNIJE GODIŠNJE DOBA
1.RAZRED-NAJHLADNIJE GODIŠNJE DOBA ล้อสุ่ม
โดย
Snalaženje u vremenu
Snalaženje u vremenu แบบทดสอบ
โดย
Zima odlazi - proljetnice ( 1 r.)
Zima odlazi - proljetnice ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
Rodoslovno stablo
Rodoslovno stablo แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
 Proljeće - VIP ( 1 r.)
Proljeće - VIP ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
ČLANOVI OBITELJI
ČLANOVI OBITELJI แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
PONAVLJANJE - DOBA DANA I DANI U TJEDNU
PONAVLJANJE - DOBA DANA I DANI U TJEDNU เปิดกล่อง
โดย
Glavni dijelovi tijela - glava trup i udovi
Glavni dijelovi tijela - glava trup i udovi แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
 Naše mjesto ( 1 r.)
Naše mjesto ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
PROMET 1. raz  / Koren D.
PROMET 1. raz / Koren D. ล้อสุ่ม
โดย
Art
Art จัดประเภท
โดย
Biljke i životinje
Biljke i životinje การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
 Biljke i životinje u jesen ( 1 r.)
Biljke i životinje u jesen ( 1 r.) แบบทดสอบ
โดย
2.razred dužina, stranice i likovi
2.razred dužina, stranice i likovi แบบทดสอบ
โดย
MOJA ZAJEDNICA ZA 1.RAZRED
MOJA ZAJEDNICA ZA 1.RAZRED แบบทดสอบ
โดย
Mjeseci u godini i kalendar
Mjeseci u godini i kalendar ล้อสุ่ม
โดย
Proljeće - 1. razred
Proljeće - 1. razred แบบทดสอบ
โดย
I Wonder 1, Food (rozszerzone)
I Wonder 1, Food (rozszerzone) หาคู่
โดย
Promet; 1 razred
Promet; 1 razred คำไขว้
โดย
Koliko je sati?
Koliko je sati? แบบทดสอบ
โดย
Proljeće - 1. razred
Proljeće - 1. razred แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Zbrajanje i oduzimanje 1.razred
Zbrajanje i oduzimanje 1.razred จับคู่
โดย