สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

1razred hrvatski novac

6790 ผลลัพธ์สำหรับ '1razred hrvatski novac'

Hrvatski novac - kune i lipe
Hrvatski novac - kune i lipe แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Hrvatski novac
Hrvatski novac แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Hrvatski novac
Hrvatski novac จับคู่
โดย
Hrvatski novac - 2. r.
Hrvatski novac - 2. r. จับคู่
โดย
HRVATSKI NOVAC
HRVATSKI NOVAC แบบทดสอบ
โดย
Hrvatski novac
Hrvatski novac จับคู่
โดย
Hrvatski novac
Hrvatski novac เปิดกล่อง
โดย
Hrvatski novac
Hrvatski novac แบบทดสอบ
โดย
Hrvatski novac
Hrvatski novac แบบทดสอบ
โดย
HRVATSKI NOVAC
HRVATSKI NOVAC เกมตอบคำถาม
โดย
Hrvatski novac - Plati točan iznos!
Hrvatski novac - Plati točan iznos! แบบทดสอบ
โดย
Novac
Novac จับคู่
โดย
HRVATSKI NOVAC - spoji parove
HRVATSKI NOVAC - spoji parove จับคู่
โดย
Hrvatski novac, 1.razred
Hrvatski novac, 1.razred จับคู่
โดย
Hrvatski novac - 1.raz -Bojan Iličić
Hrvatski novac - 1.raz -Bojan Iličić แบบทดสอบ
โดย
Padeži
Padeži ไพ่แบบสุ่ม
โดย
NOVAC
NOVAC แบบทดสอบ
โดย
Lokativ - hrvatski za strance
Lokativ - hrvatski za strance จริงหรือเท็จ
โดย
Moj hrvatski
Moj hrvatski ล้อสุ่ม
โดย
Prezent-ponavljanje
Prezent-ponavljanje ไพ่แบบสุ่ม
โดย
HRVATSKI
HRVATSKI ค้นหาคำ
โดย
Moja soba - hrvatski za strance
Moja soba - hrvatski za strance ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
HRVATSKI
HRVATSKI ตีตัวตุ่น
โดย
Akuzativ - neživo
Akuzativ - neživo ล้อสุ่ม
โดย
Hrvatski narodni preporod
Hrvatski narodni preporod จับคู่
โดย
BORBA ZA HRVATSKI JEZIK
BORBA ZA HRVATSKI JEZIK เกมตอบคำถาม
โดย
Ponavljamo hrvatski jezik
Ponavljamo hrvatski jezik แบบทดสอบ
โดย
Hrvatski narodi preporod
Hrvatski narodi preporod จับคู่
โดย
Hrvatski realizam
Hrvatski realizam ล้อสุ่ม
โดย
Hrvatski izumitelji
Hrvatski izumitelji จับคู่
โดย
Hrvatski za 1. razred
Hrvatski za 1. razred จริงหรือเท็จ
โดย
HRVATSKI NARODNI PREPOROD
HRVATSKI NARODNI PREPOROD จับคู่
โดย
Hrvatski književni jezik i narječja
Hrvatski književni jezik i narječja จับคู่
โดย
 Slovo, riječ i rečenica (1r.)
Slovo, riječ i rečenica (1r.) แบบทดสอบ
โดย
Hrvatski  1.razred
Hrvatski 1.razred จริงหรือเท็จ
โดย
Posvojni i opisni pridjevi, 4.r.
Posvojni i opisni pridjevi, 4.r. แบบทดสอบ
โดย
A E I O U
A E I O U คู่ที่ตรงกัน
โดย
HRVATSKI NOVAC
HRVATSKI NOVAC แบบทดสอบ
Lirika- izražajna sredstva
Lirika- izražajna sredstva จับคู่
โดย
Redoslijed riječi u rečenici (2.r)
Redoslijed riječi u rečenici (2.r) แม่เหล็กคำ
โดย
Pisanje kratica
Pisanje kratica หาคู่
โดย
Vrste riječi - imenice, glagoli i pridjevi  (3.r)
Vrste riječi - imenice, glagoli i pridjevi (3.r) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Pismenost - peti razred OŠ V. Holjevca
Pismenost - peti razred OŠ V. Holjevca แบบทดสอบ
โดย
Borba za hrvatski jezik
Borba za hrvatski jezik เกมตอบคำถาม
โดย
HRVATSKI NOVAC
HRVATSKI NOVAC ทำลูกโป่งให้แตก
Veliko slovo u imenima ustanova, škola, poduzeća ( 3. r)
Veliko slovo u imenima ustanova, škola, poduzeća ( 3. r) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Rečenični dijelovi
Rečenični dijelovi คำไขว้
โดย
Atribut/apozicija
Atribut/apozicija แบบทดสอบ
โดย
GLAGOLSKI OBLICI, PREZENT, PERFEKT
GLAGOLSKI OBLICI, PREZENT, PERFEKT จับคู่
โดย
Borba za hrvatski jezik
Borba za hrvatski jezik แบบทดสอบ
โดย
Hrvatski narodni vladari
Hrvatski narodni vladari แบบทดสอบ
โดย
Borba za hrvatski jezik
Borba za hrvatski jezik แบบทดสอบ
โดย
Padeži
Padeži ตีตัวตุ่น
โดย
Basna
Basna คำไขว้
โดย
Pridjevi - 5. razred
Pridjevi - 5. razred คำที่ขาดหายไป
โดย
Pridjevi (3.r)
Pridjevi (3.r) จริงหรือเท็จ
โดย
Veliko početno slovo u imenima ulica i trgova
Veliko početno slovo u imenima ulica i trgova จริงหรือเท็จ
โดย
RIJEČ POČINJE NA SLOVO_2
RIJEČ POČINJE NA SLOVO_2 จับคู่
โดย
INFINITIV, GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI ILI GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI
INFINITIV, GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI ILI GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI แบบทดสอบ
โดย