สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

5. razred

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ '5 razred'

My day - Present Simple
My day - Present Simple แบบทดสอบ
โดย
prepositions of time - IN, ON, AT
prepositions of time - IN, ON, AT คำที่ขาดหายไป
โดย
Present Simple - Questions
Present Simple - Questions แบบทดสอบ
โดย
Ordinal Numbers
Ordinal Numbers คำสลับอักษร
โดย
Clothes
Clothes แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Numbers: Sort out the numbers
Numbers: Sort out the numbers การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
RightOn1 - Unit 3 - present simple tense - revision - task 5
RightOn1 - Unit 3 - present simple tense - revision - task 5 คำที่ขาดหายไป
โดย
Comparison of adjectives
Comparison of adjectives แบบทดสอบ
โดย
Past Simple
Past Simple การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
RightOn1 - unit 3 - adverbs of frequency - revision - task 8
RightOn1 - unit 3 - adverbs of frequency - revision - task 8 ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
There is / There are
There is / There are แบบทดสอบ
โดย
 Present Simple (affirmative & negative)
Present Simple (affirmative & negative) แบบทดสอบ
โดย
Hello world - U3/L1A - Places in town
Hello world - U3/L1A - Places in town คำสลับอักษร
โดย
Hello world - U2/L2B - Do/Does
Hello world - U2/L2B - Do/Does แบบทดสอบ
โดย
Prepositions of place
Prepositions of place คู่ที่ตรงกัน
โดย
Places in a town (anagram)
Places in a town (anagram) คำสลับอักษร
โดย
Around London
Around London เกมตอบคำถาม
โดย
Possessive adjectives
Possessive adjectives จับคู่
โดย
Everyday activities
Everyday activities จับคู่
โดย
Places in a  town
Places in a town หาคู่
โดย
Health problems
Health problems หาคู่
โดย
Präsens
Präsens ล้อสุ่ม
โดย
Comparison of short adjectives
Comparison of short adjectives เกมตอบคำถาม
โดย
Have got
Have got แบบทดสอบ
โดย
Present Simple vs Present Continuous
Present Simple vs Present Continuous เกมตอบคำถาม
โดย
Irregular verbs - Past Simple
Irregular verbs - Past Simple คู่ที่ตรงกัน
โดย
Pismenost - peti razred OŠ V. Holjevca
Pismenost - peti razred OŠ V. Holjevca แบบทดสอบ
โดย
Months, ordinal numbers
Months, ordinal numbers จับคู่
โดย
SUBJECT PERSONAL PRONOUNS
SUBJECT PERSONAL PRONOUNS การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Choose only possessive adjectives.
Choose only possessive adjectives. ตีตัวตุ่น
โดย
ADVERBS OF FREQUENCY
ADVERBS OF FREQUENCY แบบทดสอบ
โดย
personal pronouns vs possessive adjectives
personal pronouns vs possessive adjectives แบบทดสอบ
โดย
Question words -Upitne riječi
Question words -Upitne riječi จับคู่
โดย
Hello world - U2/L3B - Adverbs of frequency
Hello world - U2/L3B - Adverbs of frequency ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Jobs
Jobs จับคู่
โดย
RightOn 1 - Unit 3 - revision  - task 2
RightOn 1 - Unit 3 - revision - task 2 แบบทดสอบ
โดย
DESCRIBING PEOPLE
DESCRIBING PEOPLE การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
The Present Simple negative
The Present Simple negative คำที่ขาดหายไป
โดย
Hello world - U2/L1A - Present simple pronunciation
Hello world - U2/L1A - Present simple pronunciation การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Hello world - U1/L3C - Travel
Hello world - U1/L3C - Travel จับคู่
โดย
Maximal 2- Schulfächer
Maximal 2- Schulfächer ตีตัวตุ่น
โดย
Present Simple
Present Simple แบบทดสอบ
โดย
Decimalni brojevi-brojevni pravac
Decimalni brojevi-brojevni pravac แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Ostern
Ostern คำที่ขาดหายไป
โดย
DRŽAVE I GRADOVI
DRŽAVE I GRADOVI จับคู่
โดย
Pridjevi - 5. razred
Pridjevi - 5. razred คำที่ขาดหายไป
โดย
Mein Körper - Mein Kopf
Mein Körper - Mein Kopf แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Padeži
Padeži ตีตัวตุ่น
โดย
Healthy and Unhealthy Food
Healthy and Unhealthy Food การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Hello world - U2/L2A - Can you tell me the time?
Hello world - U2/L2A - Can you tell me the time? แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Kleidung (der, die, das)
Kleidung (der, die, das) การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Comparison of adjectives
Comparison of adjectives แบบทดสอบ
โดย
Hello world - U3/L3C - British and American English
Hello world - U3/L3C - British and American English การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Elementi tekućice
Elementi tekućice แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Razlomci i prikaz na pravcu
Razlomci i prikaz na pravcu แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Hello world - U4/L1A - Present continuous (6)
Hello world - U4/L1A - Present continuous (6) แบบทดสอบ
โดย
Verb TO BE
Verb TO BE แบบทดสอบ
โดย
Ich kann mich vorstellen
Ich kann mich vorstellen คู่ที่ตรงกัน
โดย
Das Verb "können"
Das Verb "können" ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Polovina, trećina i četvrtina
Polovina, trećina i četvrtina จัดประเภท
โดย