สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Go getter 3 unit 01

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'go getter 3 unit 01'

Go Getter (3) 1.5
Go Getter (3) 1.5 จับคู่
โดย
Go Getter (3) 2.1 Shoping
Go Getter (3) 2.1 Shoping จับคู่
โดย
Go Getter (3) 3.1
Go Getter (3) 3.1 จับคู่
โดย
Go Getter (3) 2.4
Go Getter (3) 2.4 ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Go Getter (3) 4.4
Go Getter (3) 4.4 คำที่ขาดหายไป
โดย
Go Getter (3) The Arctic
Go Getter (3) The Arctic คำที่ขาดหายไป
โดย
Go Getter (3) 6.1 Cooking
Go Getter (3) 6.1 Cooking จับคู่
โดย
Go getter (3) 0.1 Transport
Go getter (3) 0.1 Transport ล้อสุ่ม
โดย
Go getter 3 unit 1
Go getter 3 unit 1 จับคู่
โดย
Go Getter (3) 4.1 Useful things
Go Getter (3) 4.1 Useful things แบบทดสอบภาพ
โดย
Go Getter (3) 4.1 Useful things (2)
Go Getter (3) 4.1 Useful things (2) คู่ที่ตรงกัน
โดย
Go Getter (3) 3.5 - Phrases with get
Go Getter (3) 3.5 - Phrases with get คู่ที่ตรงกัน
โดย
Go Getter (3) 2.3 Too, enough, as ... as
Go Getter (3) 2.3 Too, enough, as ... as ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Go Getter (2) 1.5 Places at school
Go Getter (2) 1.5 Places at school แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Go Getter (3) 6.4
Go Getter (3) 6.4 ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Go Getter (2) 3.5 (2)
Go Getter (2) 3.5 (2) คู่ที่ตรงกัน
โดย
Go Getter (3) 5.1 (2)
Go Getter (3) 5.1 (2) เพชฌฆาต
โดย
Go Getter (3) 2.1 Shopping
Go Getter (3) 2.1 Shopping จับคู่
โดย
Go Getter (3) 6.5 Describing food
Go Getter (3) 6.5 Describing food จับคู่
โดย
Go Getter (3) 6.2 Present Perfect
Go Getter (3) 6.2 Present Perfect ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Go Getter3. Unit 2.1. Shopping
Go Getter3. Unit 2.1. Shopping จับคู่
โดย
Go Getter (1) 3.1
Go Getter (1) 3.1 จับคู่
โดย
Go Getter (2) 3.5
Go Getter (2) 3.5 ตีตัวตุ่น
โดย
Go Getter (3) 3.3 Ask and answer PS
Go Getter (3) 3.3 Ask and answer PS ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Go getter (2) 3.1
Go getter (2) 3.1 จับคู่
โดย
Go Getter (1) 1.5
Go Getter (1) 1.5 ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Go Getter (2) 2.2 Vocabulary
Go Getter (2) 2.2 Vocabulary คำสลับอักษร
โดย
GG (3) 2.1 Shops
GG (3) 2.1 Shops จับคู่
โดย
Shopping Go Getter 3
Shopping Go Getter 3 แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Go Getter  2 Unit 1.4 Communication
Go Getter 2 Unit 1.4 Communication ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Go Getter 3 Unit 0.4 Adjectives with prepositions
Go Getter 3 Unit 0.4 Adjectives with prepositions แบบทดสอบ
โดย
Go Getter (1) 4.3 Your, our, their
Go Getter (1) 4.3 Your, our, their จับคู่
โดย
SHOPPING
SHOPPING การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Go Getter (2) 2.2 Countable/Uncountable
Go Getter (2) 2.2 Countable/Uncountable การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Go Getter (1) Unit 3 - In the house
Go Getter (1) Unit 3 - In the house เพชฌฆาต
โดย
Go Getter 3 Unit 1.4 Missing word
Go Getter 3 Unit 1.4 Missing word คำที่ขาดหายไป
โดย
Go Getter (2) 4.7_Revision
Go Getter (2) 4.7_Revision คำที่ขาดหายไป
โดย
Go Getter (2) 5.4
Go Getter (2) 5.4 ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Go Getter (2) 3.3
Go Getter (2) 3.3 จับคู่
โดย
Go Getter (1) 1.3
Go Getter (1) 1.3 จับคู่
โดย
Go Getter (1) 1.1
Go Getter (1) 1.1 จับคู่
โดย
Go Getter (1) 4.2 Parts of the body
Go Getter (1) 4.2 Parts of the body แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Go Getter (1) 7.2
Go Getter (1) 7.2 แบบทดสอบ
โดย
Go Getter (1) 2.4
Go Getter (1) 2.4 ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Go Getter (1) 2.5
Go Getter (1) 2.5 จับคู่
โดย
Go Getter 3 containers
Go Getter 3 containers คู่ที่ตรงกัน
โดย
Go Getter (1) 6.1
Go Getter (1) 6.1 จับคู่
โดย
Go Getter (1) 5.4
Go Getter (1) 5.4 คำที่ขาดหายไป
โดย
Go Getter (1) 1.5
Go Getter (1) 1.5 ตีตัวตุ่น
โดย
Go Getter (1) 5.1
Go Getter (1) 5.1 จับคู่
โดย
Go Getter (2) 5.1
Go Getter (2) 5.1 แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Go Getter (2) 5.2
Go Getter (2) 5.2 แบบทดสอบ
โดย
Go getter (2) 2.5
Go getter (2) 2.5 คำที่ขาดหายไป
โดย
 quiz chores go getter 3
quiz chores go getter 3 แบบทดสอบ
โดย
Go Getter (1) 2.3
Go Getter (1) 2.3 ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Go Getter (1) 2.1
Go Getter (1) 2.1 จับคู่
โดย
Go Getter (1) 2.2
Go Getter (1) 2.2 คำสลับอักษร
โดย
Go Getter (2) 2.3_Containers
Go Getter (2) 2.3_Containers จับคู่
โดย
Go Getter (2) 4.2_Adjectives
Go Getter (2) 4.2_Adjectives จับคู่
โดย
Go Getter (2) 4.2_Opposites
Go Getter (2) 4.2_Opposites คู่ที่ตรงกัน
โดย