สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
ชุมชน

Italiano cpngiuntivio

ตัวอย่างจากชุมชนของเรา

10000+ ผลลัพธ์สำหรับ 'italiano cpngiuntivio'

Preposizioni (A1)
Preposizioni (A1) แบบทดสอบ
โดย
I NEGOZI IN CITTÀ (A1/A2)
I NEGOZI IN CITTÀ (A1/A2) แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
VERBO POTERE
VERBO POTERE จับคู่
โดย
VERBI MODALI - POTERE DOVERE
VERBI MODALI - POTERE DOVERE ล้อสุ่ม
โดย
Anagramma - abbigliamento
Anagramma - abbigliamento คำสลับอักษร
โดย
DIVISIONE IN SILLABE
DIVISIONE IN SILLABE แบบทดสอบ
โดย
Gli articoli determinativi singolari
Gli articoli determinativi singolari การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
RIORDINA LE LETTERE (CA-CO-CU-CE-CI)
RIORDINA LE LETTERE (CA-CO-CU-CE-CI) คำสลับอักษร
โดย
Dove è?
Dove è? แบบทดสอบ
โดย
LA FAMIGLIA
LA FAMIGLIA แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Conosciamoci
Conosciamoci ล้อสุ่ม
โดย
Maschile o femminile?
Maschile o femminile? การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Verbi irregolari
Verbi irregolari ล้อสุ่ม
โดย
La casa
La casa แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Cosa stanno facendo?
Cosa stanno facendo? ไพ่แบบสุ่ม
โดย
Tu cosa faresti al posto mio?
Tu cosa faresti al posto mio? ล้อสุ่ม
โดย
DIALOGO 3_MEDICO PAZIENTE
DIALOGO 3_MEDICO PAZIENTE แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
DIALOGO 2_MEDICO PAZIENTE
DIALOGO 2_MEDICO PAZIENTE แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Le stanze della casa
Le stanze della casa หาคู่
โดย
DIALOGO 1_MEDICO PAZIENTE
DIALOGO 1_MEDICO PAZIENTE แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
Giornata tipo
Giornata tipo ทำให้ไม่สับสนปนเป
โดย
Passato prossimo o imperfetto?
Passato prossimo o imperfetto? คำที่ขาดหายไป
โดย
Verbo avere
Verbo avere ทำลูกโป่งให้แตก
โดย
Come va? A1
Come va? A1 ล้อสุ่ม
โดย
Ci o ne?
Ci o ne? ล้อสุ่ม
โดย
Mangi la pasta?
Mangi la pasta? ล้อสุ่ม
โดย
RICONOSCI CHI - CHE / GHI - GHE
RICONOSCI CHI - CHE / GHI - GHE การเรียงลำดับกลุ่ม
โดย
Le domande per cominciare
Le domande per cominciare เพชฌฆาต
โดย
La ruota delle congiunzioni
La ruota delle congiunzioni ล้อสุ่ม
โดย
nomi e aggettivi
nomi e aggettivi ล้อสุ่ม
โดย
Colori italiano- inglese
Colori italiano- inglese จับคู่
โดย
Congiuntivo o indicativo?
Congiuntivo o indicativo? ล้อสุ่ม
โดย
Abbina dove è?
Abbina dove è? จับคู่
โดย
oggetti scolastici vero o falso con immagini
oggetti scolastici vero o falso con immagini จริงหรือเท็จ
โดย
 Arabo- Italiano:  بَيْت LA CASA
Arabo- Italiano: بَيْت LA CASA แบบทดสอบ
โดย
RUOTA DELLE PAROLE IN ITALIANO
RUOTA DELLE PAROLE IN ITALIANO ล้อสุ่ม
โดย
Verbi regolari
Verbi regolari ล้อสุ่ม
โดย
Arabo- Italiano: GLI OGGETTI SCOLASTICI
Arabo- Italiano: GLI OGGETTI SCOLASTICI แบบทดสอบ
โดย
Il libro o lo libro?
Il libro o lo libro? ตีตัวตุ่น
โดย
Arabo- Italiano: 	لَوْن   I COLORI
Arabo- Italiano: لَوْن I COLORI แบบทดสอบ
โดย
PRESENTE  INDICATIVO
PRESENTE INDICATIVO ล้อสุ่ม
โดย
Chi? Io - tu - lui o lei?
Chi? Io - tu - lui o lei? แบบทดสอบ
โดย
Un articolo per ogni nome
Un articolo per ogni nome ล้อสุ่ม
โดย
Mi piace o mi piacciono?
Mi piace o mi piacciono? จริงหรือเท็จ
โดย
COME SEI? IL MIO CARATTERE
COME SEI? IL MIO CARATTERE จับคู่
โดย
PROVA A1. PRODUZIONE SCRITTA
PROVA A1. PRODUZIONE SCRITTA เพชฌฆาต
โดย
Le stanze della casa
Le stanze della casa คำสลับอักษร
โดย
FRASI CLOZE
FRASI CLOZE คำที่ขาดหายไป
โดย
 Il nome
Il nome แบบทดสอบ
โดย
Vestiti
Vestiti แบบทดสอบ
โดย
Avere
Avere หาคู่
โดย
Articoli partitivi
Articoli partitivi แบบทดสอบ
โดย
A1 domande
A1 domande ล้อสุ่ม
โดย
ruota emozioni
ruota emozioni ล้อสุ่ม
โดย
NOMI E AGGETTIVI - MASCHILE E FEMMINILE, SINGOLARE E PLURALE
NOMI E AGGETTIVI - MASCHILE E FEMMINILE, SINGOLARE E PLURALE แบบทดสอบ
โดย
ESSERE E AVERE
ESSERE E AVERE คำที่ขาดหายไป
โดย
Sempre, spesso, qualche volta, mai
Sempre, spesso, qualche volta, mai ล้อสุ่ม
โดย
Abbina i cibi
Abbina i cibi แผนภาพที่มีป้ายกำกับ
โดย
PRESENTE INDICATIVO - VERBI IN -IRE
PRESENTE INDICATIVO - VERBI IN -IRE แบบทดสอบ
โดย
Passato prossimo - verbi irregolari
Passato prossimo - verbi irregolari คำไขว้
โดย